Aktieinnehav

Sparbanksgruppens samlade aktieägande i Swedbank AB

Ägargrupperingen Sparbanksgruppens totala ägande, antal 117 155 770
Totalt antal aktier i Swedbank 1 132 005 722
Andel Sparbanksgruppen äger i Swedbank, % 10,35

Per 31 januari 2018

 

Lista på de 10 största aktieägarna i Swedbank

 

Senast uppdaterad: 
2018-02-09