Sörmlands Sparbank: Banken får pris som Årets Bank i kategorin Folkbildare.

Tidningen Privata Affärer har utsett Sörmlands Sparbank till Årets Bank i kategorin Folkbildare 2011. Sparbankens uthålliga satsning för ungdomar med Sörmlands Sparbanks Kunskapsbank har uppmärksammats av juryn med motiveringen ”Den generösa banken som ger skolbarn grunden till ett livslångt lärande”

Joacim Lindgren vd säger: ”Att stödja grundskolan i de kommuner banken verkar i, är ett uttryck för Sörmlands Sparbanks starka lokala förankring och en del i arbetet med att förstärka de lokala tillväxtförutsättningarna. Genom satsningen på skolbarnen bidrar banken till grunden för ett livslångt lärande genom olika projekt i grundskolan. Grundskolan är kommunernas ansvar men vi kan delta på ett kompletterande sätt för att stödja projekt och nya pedagogiska initiativ.” 

Vid dagens prisutdelning uttryckte redaktören Fredrik Nejman på Privata Affärer:" Bankaffärer handlar inte bara om att tjäna pengar. Fråga Sörmlands Sparbank." 

"Det är fantastiskt roligt att vårt arbete uppmärksammas utanför Sörmland. Vi är oerhört stolta för priset", säger Lars Fogelberg, ansvarig för Kunskapsbanken på Sörmlands Sparbank. 

Det är skolor, klasser eller mindre grupper i grundskolan som kan söka projektbidrag. En satsning som Lars bland andra talar sig varm för är de resor som under årens lopp flera klasser fått göra till koncentrationslägret i Auschwitz. Det var mycket starka känslor när åttondeklassarna kom hem och berättade för sina kompisar om vad de varit med om. Samarbetet med Nationalencyklopedin sedan drygt tio år innebär att samtliga elever och pedagoger ges tillgångvia Sparbankens försorg till uppslagsverket, både i skolan och hemifrån är ytterligare en stor satsning som vi är stolta över. Samtliga beviljade projekt, idag drygt 1 100, hoppas vi gjort stor nytta, fortsätter Lars. 

Vad händer framöver? 

”Vi kommer att med ännu mer energi och inspirerade av det här priset, att fortsätta med våra tidigare satsningar och har nu bestämt att anställa en ungdomsansvarig i banken på heltid, vars främsta uppgift blir att åka runt i skolorna och prata privatekonomi. Av de pengar vi som sparbank årligen avsätter till allmännyttiga ändamål prioriterar vi ungdomarna – vår framtid”, avslutar Joacim Lindgren, vd. 
 

Fakta 

Om Sörmland Sparbanks Kunskapsbank 
Totalt har Sörmlands Sparbank sedan 1999 tilldelat 17 350 000 kr till grundskolan genom projektet Kunskapsbanken, hittills har 1 142 projekt beviljats. Det är en unik satsning som Sörmlands Sparbank gör som en av få banker i Sverige idag som verkar helt lokalt. Sörmlands Sparbank är en sparbank med de speciella förtecken som det innebär. I och med att banken inte har några aktieägare som kräver utdelning kan en del av vinsten avsättas för unika satsningar för att främja utvecklingen i det Sörmländska samhället. 

Om Sörmlands Sparbank 

Sörmlands Sparbank är en sparbank som verkar helt lokalt i Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåkers kommuner med totalt åtta kontor. Bankens starka ställning på den lokala marknaden grundar sig i ett förtroende uppbyggt under en snart 180-årig historia.

All vår personal (totalt cirka 200 personer) finns i Sörmland, ledningen sitter i Sörmland och vi har alla specialister i Sörmland. Sörmlands Sparbank är marknadsledande inom verksamhetsområdet med en affärsvolym på cirka 32 miljarder kr. 

Senast uppdaterad: 
2018-11-20