onsdag, april 3, 2013 - 09:00

Sista dag för medlemsförslag för behandling inför årsstämma vid Sparbankernas Riksförbund

Boka in i min kalender
Datum 3 april 2013
Tid  
Plats info@sparbankerna.se
Viktiga hållpunkter inför förbundsstämma vid Sparbankernas Riksförbund:
 

Ordinarie stämma vid Sparbankernas Riksförbund hålls måndagen den 3 juni i Nyköping.

Medlemsförslag ska enligt Förbundets stadgar ha inkommit till Förbundsstyrelsen senast två månader före stämman, d v s onsdagen den 3 april 2013.

Kallelse till Förbundsstämma ska enligt Förbundets stadgar ske senast en månad före ordinarie Förbundsstämma, d v s fredagen den 3 maj 2013.

Förbundets stadgar finns på externwebben www.sparbankerna.se under Om Förbundet och styrning och på vår interna medlemsportal under Sparbankernas Riksförbund och Stadgar

Lägg till i kalender