Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Seminarium om Krishantering

4C Strategies, Vattugatan 17, Stockholm

tisdag, september 11, 2018 - 09:00 till 15:00

Den 11 september kommer vi att genomföra ett interaktivt och diskussionsbaserat seminarium med tema krishantering. Under seminariet kommer ni få möjlighet att reflektera över den egna organisationens förmåga att hantera kriser och oförutsedda händelser samt identifiera vilka steg ni kan ta för att öka denna förmåga. Inbjudan riktas till Säkerhetsansvariga i och VD för medlemsbanker i SR.

Under ledning av två krishanteringsexperter från 4C Strategies diskuteras en mognadstrappa för beredskap och krishantering, vilken ligger till grund för diskussioner kring följande frågor:

  • Var befinner sig min organisation idag?

    Bedömningen sker genom en scenariobaserad självskattning.

  • Vart vill vi befinna oss och vad är i så fall nästa steg?

      Diskussion kring hur förflyttning uppåt i mognadstrappan kan ske. Experter från 4C Strategies erbjuder tips och stöd kring hur ni, med konkreta verktyg och enkla hjälpmedel, kan öka er förmåga ytterligare.

Seminariet ger också möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte deltagarna emellan och genomförs med start kl 09.00 och avslutas kl. 15.00. 

Anmälan sker genom formuläret nedan. Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan konferensen debiteras.