Statusmeddelande

Anmälan är stängd, kursen har redan varit. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Riksbankens seminarium "Hur väl kan man förbereda sig inför en kris?"

tisdag, november 25, 2014 - 13:00 till onsdag, november 25, 2015 - 16:00

Riksbankens/FSPOS inbjudan till kommunikatörer inom den finansiella sektorn. Tema krishantering, med fokus på kriskommunikation och samverkan.

I en verklighet där medieklimatet präglas av ett allt snabbare nyhetsflöde, och kunder, media och allmänhet förväntar sig snabb och tillförlitlig information, är förmågan att kommunicera effektivt i en krissituation nödvändig. Att snabbt kunna förmedla genomtänkta budskap och finnas tillgänglig för dialog är av avgörande betydelse för effektivt krishanteringsarbete.

Till detta har den finansiella sektorn, liksom flera andra samhällsviktiga sektorer, ett starkt beroende till infrastruktur av olika slag. De sårbarheter detta innebär kan minskas genom en tät samverkan med sina kritiska leverantörer.

Kriskommunikation och samverkan är två viktiga komponenter i ett framgångsrikt krishanteringsarbete. Genom att arbeta proaktivt med dessa områden kan kriser förebyggas, motstås och hanteras effektivt.

Seminariet avslutas med ett mingel; ett utmärkt tillfälle att träffas, knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

Agenda

13.00 Välkommen och introduktion till seminariet
13.05 Lars Nord, professor i politisk kommunikation, Mittuniversitetet
13.45 Information från FSPOS om genomfört arbete under året
14.00 Paus
14.30 Marta Tiberg, kommunikationsdirektör SAS
15.10 Helga Baagøe, kommunikationsdirektör SJ
15.50 Avslutning

Anmälan

Seminariet vänder sig till aktörer i finansiella sektorn som har ett intresse av krishantering och som vill veta mer om FSPOS arbete. Anmälan om deltagande görs senast tisdagen den 4 november per e-post till jacob.nordfors@4cstrategies.com. Meddela namn, organisation och kontaktuppgifter för den/de som kommer. Ange också eventuella behov av specialkost.
Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Om ni får förhinder efter att anmälan gjorts ska detta meddelas.

Frågor

För eventuella frågor om seminariet, vänligen kontakta Helena Engvall, ordförande i FSPOS Arbetsgrupp Övning på tel. 08-763 66 84 eller helena.engvall@seb.se.