Sparbankerna största ägare i Swedbank

Sparbankerna fortsätter att öka det gemensamma ägandet i Swedbank. Det samlade aktieinnehavet i Swedbank uppgår nu till drygt 107 miljoner aktier och 9,5 % av aktierna till ett värde av 23 miljarder kronor. Sparbanksgruppen är därmed största ägare i Swedbank. Det presenterades vid Sparbanksgruppens årsstämma i Hudiksvall igår, 22 maj.

Till styrelse i Sparbanksgruppen valdes:

Styrelseordförande: Lennart Haglund, Ordförande Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Vice styrelseordförande: Gusten Granström, Senior Advisor Sparbanken Nord
Birgitta Johansson Hedberg, Ordförande Sörmlands Sparbank
Leif Johansson, VD Sparbanken Skaraborg AB
Lennart Johansson, Ordförande Sparbanken Lidköping AB
Per Richardsson, VD Varbergs Sparbank AB
Gunnar Tidemand, Ordförande Westra Wermlands Sparbank
Lennart Hanson, vice Ordförande Sparbanken Alingsås AB

Lennart Haglund tackade för förtroendet som ordförande för Sparbanksgruppen och uttalade

– Efter allt som hänt har det varit viktigt för sparbankerna att säkerställa ett starkt och långsiktigt ägande i Swedbank. Vi måste se till att de frågor vi driver som ägare är bra för både sparbankerna och för övriga aktieägare. Via föreningen vill vi säkerställa att Swedbank även fortsatt utvecklas som en stark och stabil bank. En god aktieutveckling för Swedbank gynnar oss alla, säger Lennart Haglund.

Mer information

Lennart Haglund, Ordförande Sparbankgruppen, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank, tel. 070-557 51 29

Sparbanksgruppen