Bo Lundgren omvald som ordförande för Sparbankernas Riksförbund

Sparbankernas Riksförbunds förbundsstämma hölls i år i Hudiksvall med Hälsinglands Sparbank som värd. Bo Lundgren blev vald till ordförande för Sparbankernas Riksförbund på förbundsstämman i Linköping 2016 och valdes idag 22 maj om som ordförande.

Som ny styrelseledamot valdes Anders Samuelsson in. Anders Samuelsson är vd i Sparbanken Alingsås sedan 2011 och har en lång bankbakgrund med olika positioner i Föreningsbanken, chefspositioner i Swedbank och till Sparbanken Alingsås kom Anders 2008 som affärschef.

Bo Lundgren har en bakgrund som Riksdagsledamot (m); skatte- och finansutskotten 1975-2004, Skatte- och finansmarknadsminister 1991-1994 och Riksgäldsdirektör 2004-2013. Han har sedan början av 2000-talet varit engagerad i Sparbanksrörelsen; sitter som vice ordförande i Sparbanken Skåne och som ordförande för Sparbanksstiftelsen Finn utöver ordföranderollen i Sparbankernas Riksförbund.

Förbundsstämman i Hudiksvall besöktes av 200 representanter från 59 sparbanker och 13 sparbanksstiftelser runt om i Sverige.

Bo Lundgren, ordförande Sparbankernas Riksförbund

Anders Samuelsson, ledamot Sparbankernas Riksförbund