Styrelse Sparbankernas Ägareförening

Lennart Haglund

Ordförande
Född: 1947
Invald år: 2008
Befattning: Ordförande Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Hedersordförande i Sparbanken Skåne AB.
Bankerfarenhet: Skånska banken 5 år, Landkrona Sparbank 5 år, Marknadschef, Färs & Frosta Sparbank, vice vd och vd  i 25 år och Styrelseordförande i 15 år, Swedbank, vice vd och Regionchef för Öresundsregionen i 7 år, Vice ordförande Swedbank Luxemburg i 3 år.
Bakgrund: Högre bankkursen för affärsbankerna, IFL företagsutbildning, Studier i ekonomi och juridik.

Gusten Granström

Vice ordförande
Född: 1947
Invald år: 2012
Befattning: Senior Advisor Sparbanken Nord
Bankerfarenhet: Ordförande Föreningsbanken Piteå 8 år och Ordförande Sparbanken Nord 12 år.
Bakgrund: Fil Kand, Umeå Universitet
Andra uppdrag: Vd Norrbotniabanan AB, Ordförande Nordisk Akustik och Klinker (NOAK) AB, Vice ordförande Piteåtidningens AB, Styrelseledamot i Piteåtidningen Annons AB, Norrbottens Media AB, You Call Sverige AB och Honorary Doctors Academi vid Luleå tekniska Universitet.

Lennart Hanson

Styrelseledamot
Född: 1950
Invald år: 2016
Befattning: Styrelseledamot i Sparbanken Alingsås AB 
Bankerfarenhet: Anställd vid Sparbanken Alingsås (ombildad till AB 2010) sedan 1969 och slutade som stf vd 2013
Bakgrund: Ekonomiskt gymnasium

Birgitta Johansson Hedberg

Styrelseledamot
Född: 1947
Invald år: 2017
Befattning: Styrelsens ordförande, Sörmlands Sparbank
Bankerfarenhet: Tidigare styrelseledamot Föreningsbanken och styrelseledamot och vd Föreningssparbanken (Swedbank), tidigare styrelseledamot och vice ordförande Finansinspektionen
Bakgrund: Fil kand, psykologexamen
Andra uppdrag: Styrelseledamot Vitec Software Group och Hedberg Ekologkonsult AB

Lennart Johansson

Styrelseledamot
Född: 1959
Invald år: 2015
Befattning: Ordförande Sparbanken i Lidköping sedan 2013.
Bankerfarenhet: Ledamot Sparbanken Lidköping 2000-2013.
Bakgrund: Ekonomisk utbildning på gymnasienivå och på högskolenivå, Styrelseutbildningar i Almis regi, Utbildningar i IFL’s regi, utveckla ditt företag och utvecklingsprogram för utvecklingsföretag, Högskoleutbildning avsett för Styrelseledamöter i Sparbanker ”Styrning och reglering av banker”
Andra uppdrag: Egenföretagare sedan 1986.

Leif Johansson

Styrelseledamot
Född: 1956
Invald år: 2011
Befattning: Vd i Sparbanken Skaraborg AB t.o.m 2018-06-03 
Bankerfarenhet: Pkbanken och Nordea 1975-1991, Föreningsbanken 1991-1998, Föreningssparbanken 1998-2002, Sparbanken Skaraborg 2002-2018.
Bakgrund: Ekonomexamen Stockholms Universitet
Andra uppdrag: Styrelseledamot Indecap Holding AB

Gunnar Tidemand

Styrelseledamot
Född: 1947
Invald år: 2017
Befattning: Styrelsens ordförande, Westra Wermlands Sparbank
Bankerfarenhet: Se ovan
Bakgrund: Fil kand
Andra uppdrag: Ordförande Transitio AB, ledamot Strukturfondspartnerskapet Värmland-Dalarna-Gävleborgs län.

Verkställande tjänsteman 
Dag Nordström

Presidium
Lennart Haglund
Gusten Granström
Dag Nordström

Senast uppdaterad: 
2018-12-07