Sparbanken - mer än en vanlig bank

Sparbanker är annorlunda banker. De har till exempel inga enskilda ägare som kräver vinstutdelning. Vinsten stannar kvar i den lokala sparbanken till nytta för banken, kunderna och samhället. Sparbanker delar ut delar av vinsten i bidrag till lokala föreningar eller genom stipendier till lokalt engagemang. Sparbanker är lokala banker, till skillnad från andra banker som bara har lokala kontor. De gör inte heller riskabla utlandsaffärer. En sparbank kan sägas leva i symbios med lokalsamhället, vilket innebär att banken är beroende av hur det går för området där den verkar. Detta skapar i sin tur starka incitament för att bidra till lokalsamhällets utveckling.

Så här skiljer sig en sparbank från vanliga banker

Sparbank är en särskild associationsform som regleras i en särskild lag, Sparbankslagen. Sparbanker skiljer sig därför på flera sätt från såväl de stora affärsbankerna som från andra bankaktörer. Till exempel har en sparbank inga aktieägare, vilket medför att ingen enskild person eller organisation kan ställa några krav på att få utdelning när sparbanken gör vinst. I stället har en sparbank möjlighet att använda en del av sin vinst till samhällsnyttiga verksamheter och projekt på de orter den är verksam, exempelvis genom att främja lokalt näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur genom bidrag eller stipendier.

Här hittar vi också skillnaden mellan affärsbanker och de sparbanker som är stiftelseägda bankaktiebolag. Precis som affärsbankerna fungerar bankaktiebolagen som vanliga aktiebolag, men de ägs helt eller delvis av sparbanksstiftelser. Och eftersom sparbanksstiftelserna har samma syfte som de ursprungliga sparbankerna så kommer även bankaktiebolagens vinster lokalsamhället till del.

En lokal bank med samhällsengagemang

Att investera i allmännyttiga projekt i lokalsamhället kan tyckas ädelt, men det är också fullt rationellt. Sparbanker är lokalt verksamma banker och därför beroende av hur det går för området de verkar i, vilket skapar starka incitament för att bidra till lokalsamhällets utveckling. Att sparbanker bedriver bank lokalt ger också en god lokalkännedom, vilket sannolikt bidrar till att sparbanker oftast är marknadsledande inom sina verksamhetsområden.

Sparbankernas verksamheter är mindre riskfyllda än de större affärsbankernas, mycket på grund av den starka lokala förankringen. De svenska sparbankerna har klarat sig bra i de finanskriser som har varit. I den senaste krisen behövde ingen av de svenska sparbankerna delta i statens krisprogram för banker, tvärtom kunde de i stället som ansvarstagande och långsiktiga ägare stötta Swedbank när banken var i behov av mer kapital.

Sparbanker fyller en viktig funktion för den svenska ekonomin, särskilt vad gäller kapitalförsörjningen till små och medelstora företag och för samhällsutvecklingen i stort där det finns sparbanker.

Se exempel på sparbankernas arbete genom deras egna youtube-filmer

Senast uppdaterad: 
2019-08-26