Sparbankernas Riksförbunds styrelse

Göran Hedman

Ordförande
Född: 1954
Invald år: 2018, ordförande från 2018
Befattning: Ordförande Sparbanken i Enköping
Bankerfarenhet: Vd i Sparbanken i Enköping i 16 år. Arbetat på bank hela arbetslivet.
Bakgrund:  Se ovan
Andra uppdrag: Ledamot i Handelskammaren och Enköpings Åkeri AB.

Göran Bengtsson

Vice ordförande
Född: 1967
Invald år: 2016
Befattning: Vd Falkenbergs Sparbank sedan 2012
Bankerfarenhet: Swedbank Regionkreditchef Västra regionen, Sparbanken Sjuhärad Kreditchef/Företagschef.
Bakgrund: Civilekonom
Andra uppdrag: Ordförande i Näringslivet Falkenberg, styrelseledamot Destination Falkenberg 

Bo Bengtsson

Ledamot
Född: 1966
Invald år: 2018
Befattning: Vd Sparbanken Skåne AB
Bankerfarenhet: vd och marknadschef Kristianstads Sparbank
Bakgrund: Arbetat på bank hela sitt arbetsliv. Se ovan.
Andra uppdrag: Samrådsgrupp, gemensamt beslutande organ mellan Sparbankerna/Swedbank, ledamot Handelskammarens fullmäktige.

Gunnar Eikeland

Ledamot
Född: 1969
Invald år: 2016
Befattning: Vd Sparbanken Nord sedan 2014
Bankerfarenhet: Se ovan
Bakgrund: Civilingenjör Industriell Ekonomi, vd PiteEnergi, vd Vattenfall Norrnät, vd Luleå Energi, vd Skellefteå Kraft, vd Luleå Kommunföretag
Andra uppdrag: Styrelseledamot Piteå Sience Park AB och LTU Business AB

Mats Hasselquist

Ledamot
Född: 1964
Invald år: 2015
Befattning: Vd Tjustbygdens Sparbank AB sedan 2003 
Bankerfarenhet: se ovan
Bakgrund: Civilekonom, auktoriserad revisor samt kontorschef Ernst & Young, koncernekonomichef, vice vd och vd Elfa International AB
Andra uppdrag: Styrelseledamot Västervik Framåt AB, styrelseledamot och vice ordförande Stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum, styrelseledamot Tjustgalan ek förening

Charlotte Lindberg

Ledamot
Född: 1976
Invald år: 2018
Befattning: Vd Roslagens Sparbank sedan 2014.
Bankerfarenhet: Se ovan. Tidigare även banktjänsteman, controller och ekonomichef.
Bakgrund: Juridik- och ekonomistudier.
Andra uppdrag: Ledamot The Council Swedbank Baltikum och Stiftelsen Guldeken.

Pär Lindblom

Ledamot
Född: 1979
Invald år: 2019
Befattning: Vd Åse Viste Sparbank sedan 2017.
Bankerfarenhet: Kontorschef på Nordea och Sparbanken Skaraborg och Affärsområdeschef Sparbanken Skaraborg.
Bakgrund: Civilekonom

Staffan Påhlsson

Ledamot
Född: 1952
Invald år: 2018
Befattning: Vice ordförande Laholms Sparbank
Bankerfarenhet: Se ovan
Bakgrund: Vice vd och CEO Bravida AB, eget konsultbolag inom företags utveckling, 
Andra uppdrag: Ägare S Påhlsson Fastigheter, ledamot EIO, IN, EFA och Båstad Hotell och Tennis AB. Ordf.örande BFEF (Båstad fritidshamn ek. förening)

Anders Samuelsson

Ledamot
Född: 1959
Invald år: 2017
Befattning: Vd Sparbanksstiftelsen Alingsås sedan 2018.
Bankerfarenhet: Olika positioner på Föreningsbanken 1979-1997. Chefsposition Swedbank 1998-2007. Affärschef Sparbanken Alingsås 2008-2010. Vd Sparbanken Alingsås AB 2011-2018.
Bakgrund: National- och företagsekonom.
Andra uppdrag: Ledamot Västra Sveriges Sparbanksförening, Ordförande Annelunds IF, Valberedning Sparbankernas Ägareförening.

Ewa Andersen

Vd Sparbankernas Riksförbund
Född: 1958
Invald år: 2008
Befattning: Vd Sparbankernas Riksförbund sedan 2016
Bankerfarenhet: Arbetat inom Sparbank sedan 1982 med bankjuridik och rådgivning, vd Virserums Sparbank 2006-2012, vd Högsby Sparbank 2012-2014.
Bakgrund: Jur.kand samt rådgivningsutbildning inom banken. Vice vd Sparbankernas Riksförbund 2014-2016.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Swedbank Fastighetsbyrå AB, ledamot Samrådsgruppen, Affärsrådet samt Specialistgrupp Låna, Revisionsuppdrag.

 

Senast uppdaterad: 
2019-09-19