Stadgar

Stadgar för Sparbankernas Riksförbund 

Organisationsnummer 879500-4863 
Antagna vid ordinarie förbundsstämma den 27 maj 2019
och vid extra förbundsstämma den 6 februari 2019.

Bolagsordning för Sparbankernas Service AB

Organisationsnummer 556475-1484 
Antagna 2011, beslutat senast 2014-12-04

Senast uppdaterad: 
2019-06-17