Stadgar

Stadgar för Sparbankernas Riksförbund 

Organisationsnummer 879500-4863 
Antagna vid ordinarie förbundsstämma den 2 juni 2014 
och vid extra förbundsstämma den 24 september 2014.

Bolagsordning för Sparbankernas Service AB

Organisationsnummer 556475-1484 
Antagna 2011, beslutat senast 2014-12-04

Senast uppdaterad: 
2018-10-30