Företagsrådgivare sökes till Ulricehamns Sparbank

För att upprätthålla en fortsatt god servicenivå till våra befintliga kunder samtidigt som vi prospekterar nya, söker vi nu ytterligare en medarbetare till företagssidan med inriktning mot våra större och mer komplexa företagskunder. Vi har en mycket stark ställning på marknaden samtidigt som vi har tydliga tillväxtambitioner.

Vårt företagsteam består av 13 personer och vi verkar i en mycket intressant bygd med rikt näringsliv och Ulricehamns kommun utvecklas mycket positivt och det sker tillväxt i vårt marknadsområde.
 

Om jobbet

Jobbet handlar om att;

Vd sökes till Tjörns Sparbank

Om tjänsten

Som vd leder och utvecklar du banken, är dess främsta företrädare och arbetar för att säkerställa bankens fortsatta framgång. Genom arbetet i ledningsgruppen bibehålls den starka marknadspositionen med fokus på fortsatt teknikutveckling och digitalisering. Styrelsens förväntan är att du arbetar för att öka marknadsandelen, ha nöjda kunder och medarbetare och att vara ett attraktivt företag för kunder och som arbetsgivare. Vd rapporterar till styrelse och myndigheter.

Sustainergies: Bli hållbarhetscoach för en sparbank

Ditt uppdrag

Det är sparbankernas samhällsnytta som gör dem så unika och som hållbarhetscoach för en sparbank blir du en viktigt resurs för att driva och utveckla detta arbete lokalt. Beroende på bankens prioriteringar kan uppdraget exempelvis handla om att bidra med kreativa idéer för lokala aktiviteter och event. Det skulle även kunna handla om att hjälpa banken med sociala medier, följa upp projekt som banken sponsrat eller skapa satsningar på en ung målgrupp – du kommer få arbeta där dina insatser gör som mest nytta utifrån bankens behov och dina egna styrkor.