Sparbankerna är aktiva i lobbyingarbetet för att stoppa ett totalt provisionsförbud

Vi kan nu ta del av Per Bolunds svar på en skriftlig fråga i Riksdagen som ställts under rubriken "Bankers lika möjligheter."

Finansmarknadsministern skriver sammanfattningsvis att "Målet för regeringens arbete är alltså en balanserad enhetlig reglering som gynnar konsumenten och som samtidigt innebär ett rikt och varierat produktutbud tillgängligt för alla"

Kinda-Ydre Sparbank ger ut jubileumsbok - Kundernas bank i 150 år

– Sparbanken bär med sig en stolt och varm historia som är värd att berättas. 150-årsjubileet är ett fantastiskt tillfälle att göra ett historiskt avstamp, säger Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank.

Det är en bank med ett spännande ”släktträd” efter flera sammanslagningar genom åren. Därför berättas inte bara en banks historia, utan om flera lokala sparbankers resa som ledde fram till Kinda-Ydre Sparbank. Boken är resultatet av det historiska material som letats fram i form av bilder och handskrivna dokument, och de intervjuer som gjorts med människor i bygden.

God jul & Gott nytt år

Kontoret är bemannat även under mellandagarna

Hackaton kring frågan: Hur skapar vi framtidens kundmöten?

Tanken med Swedbanks Hackaton var att samla kreativa och engagerade personer för att samla in idéer och tankar kring framtida kundmöten, framförallt i digitala kanaler. Sparbankerna representerades av Christofer Lilja från Sparbanken Nord som till vardags jobbar som privatrådgivare på kontoret i Piteå.

– Det är jätteviktigt att vi får vara med eftersom sparbankerna är en stor beställare av digitala produkter, förklarar Christofer

Sparbanken Gotlands vd Eva Romare slutar på banken och går till PayEx

Eva Romare har varit vd på Sparbanken Gotland sedan 1 maj 2013. Sparbanken Gotlands styrelse har valt att ge Robert Kalström uppdraget som tillförordnad vd. Robert är i dag kreditchef på banken och tillträder sin nya roll 1 januari 2016.

Eva kommer sitta kvar i styrelsen för Sparbanken Gotland.

Eva Romare har sedan hösten 2013 varit Styrelseledamot i Payex Credit. Hon tillträder sin nya tjänst som Chief Administrative Officer på PayEx 4 januari 2016.

 

Ny vd för Sparbanken Lidköping, Fredrik Blad

Fredrik Blad har utsetts till ny vd för Sparbanken Lidköping och kommer tillträda tjänsten under 2016. Fredrik kommer närmast från Lagerhuset i Vara där han varit vd i sju år.

Han har erfarenhet inom bankvärlden där han bland annat jobbat för Landshypotek, Sparbanken Skaraborg och Danske Bank.

Fredrik som efterträder nuvarande vd Erling Håstrand kommer att tillträda tjänsten senare under våren.

 

Vi hälsar Fredrik varmt välkommen till oss och önskar honom lycka till i sin nya roll!

 

För mer information, kontakta:

Ny Verkställande Tjänsteman har rekryterats till Sparbanksstiftelsen Nya.

Peter arbetar sedan hösten 2015 vid Swedbanks huvudkontor som affärsansvarig för konsumentkrediter i den svenska bankverksamheten. Peter har arbetat inom
Swedbank sedan 2004, varav 7 år som Privatmarknadschef för Swedbank Örebro.

Vi är mycket glada att Peter vill engagera sig i och driva vårt viktiga arbete i stiftelsen vidare. Vi tror att Peter med sin breda erfarenhet från och starka koppling till Swedbank i kombination med hans goda personliga egenskaper och genuina samhällsintresse kommer att bli en värdefull tillgång för stiftelsens
verksamhet och ägarroll.

Sparbankernas Riksförbund 30 år idag

26 november 1985 bildades formellt Fristående Sparbankers Riksförbund (FSR) vid en konstituerande förbundsstämma på Elmia i Jönköping. Initiativet till att bilda ett gemensamt intresseförbund togs i augusti tidigare samma år. Detta skedde vid ett möte i Linköping där 140 representanter från 80 sparbanker deltog.

 

2 oktober 1986 hölls första ordinarie förbundsstämma i Simrishamn.

Nästan precis 20 år efter bildandet, på stämman i Vadstena 2005, byter förbundet namn till nuvarande namnet: Sparbankernas Riksförbund.

 

Nytt låneprogram för företag genom NIB och Westra Wermlands Sparbank

NIB lanserar nu ett låneprogram på sammanlagt 300 miljoner kronor (32miljoner euro) med Westra Wermlands Sparbank. Lånet har en återbetalningstid på sju år och ska användas för vidareutlåning till små och medelstora företag i Värmland och för att främja marknadseffektivitet och miljöinvesteringar. 

Matproduktion viktigt för tillväxten på landsbygden

Sparbanker gillar idéer och det lokala företagandet och vill därför medverka till att hela kedjan av matproduktion blir en ännu mer betydelsefull tillväxtfaktor på landsbygden. Intresset för mat och var maten kommer ifrån startar ofta i hemmet, vid matlagning och i samtalet kring matbordet.

– Sparbanken har alltid samarbetat, finansierat och stöttat lantbruk och matproduktion och vi känner oss som en naturlig partner till samtal om matens roll, säger Joacim Lindgren, vd, Sörmlands Sparbank

Sidor