Stefan Nordlund ny vd för Hälsinglands Sparbank

Stefan är en 46 årig man som för närvarande bor i Ljusdal. Han arbetar idag som Kontorschef på Swedbank med ansvar för Hälsingland, vilket innefattar kontoren i Ljusdal, Bollnäs, Ovanåker och Söderhamns kommuner, totalt 5 kontor. Stefan har arbetat i snart 15 år inom Swedbank och har haft olika befattningar, de sista 7-8 åren i ledande position.

REMISSYTTRANDE: Finansskatten

I yttrandet betonas bl.a. den hämmande effekt förslaget skulle få på sparbanksorternas tillväxt och välgång. Vidare understryks den ökade arbetslöshet och snedvridning av konkurrensen som blir en följd av förslaget.

Remissyttrandet kan du läsa här.

God jul & Gott nytt år

Stort tack för året som gått. 

Vill ni komma i kontakt med oss under julveckan så nås vi lättast på mail och mobil.

Sparbanken Västra Mälardalen ny delägare i Svealand Risk och Compliance AB

Pressmeddelande

Svealand Risk och Compliance AB ägs sedan tidigare av fem lokala sparbanker: Bergslagens Sparbank, Södra Dalarnas Sparbank, Lekebergs Sparbank, Bjursås Sparbank och Norrbärke Sparbank. Från och med årsskiftet blir även Sparbanken Västra Mälardalen delägare i bolaget.

Syftet med Svealand Risk och Compliance är att säkerställa oberoende kontrollfunktioner, samt att dela på resurser, kostnader och kompetens inom områden där sparbanker har behov av en gemensam lösning för hög resurseffektivitet och kvalitet.

Bankskatt ger färre jobb och slår mot glesbygden

Debattartikel införd i Dagens Industri 1 december 2016

Införs en extra löneskatt på anställda i banker som regeringens utredare föreslår kommer arbetslösheten att öka samtidigt som bankkunderna får sämre service - särskilt i glesbygd. Sparbankerna - som strävar efter hög personlig service till sina kunder - skulle drabbas hårdare än andra finansiella aktörer. 

Ny vd i både Ulricehamns Sparbank och Virserums Sparbank

Melker Ström blir vd i Ulricehamns Sparbank efter Lars Karlsson som går i pension i maj 2017. Melker Ström är idag vd i Åse-Viste Sparbank. Tillträde beräknas under maj 2017

Gunnel Olsson Örbäck blir Virserums Sparbanks nya vd. Hon efterträder Bengt Eriksson som slutade i somras. Gunnel Olsson Örbäck har bott i Virserum i 20 år men större delen av tiden jobbat på andra banker i södra Sverige. Gunnel Olsson Örbäck jobbar idag som kontorschef i Vimmerby Sparbank. Tillträde beräknas 15 februari 2017.

Pilotprojektet med sparbankscoacher är igång

Alice Flodin läser ekonomi kandidat på Örebro Universitet och ska vara coach åt Bergslagens Sparbank.

Desireé Sögaard läser sista året på miljövetarprogrammet, människa, miljö och samhälle på Malmö Högskola och ska vara coach åt Laholms Sparbank.

Hanna Moritz läser företagsekonomi med inriktning marknadsföring och media- och kommunikationsvetenskap på Stockholms Universitet. Hon ska vara coach åt Roslagens Sparbank

Bo Aronsson blir ny medarbetare på Sparbankernas Riksförbund

Bo Aronsson anställs som Koordinerande senior projektledare inom IT på Sparbankernas Riksförbund med start 16 januari 2017.

Bo arbetar idag som projekt-, program-, och förändringsledare på Evry AB, en tjänst han haft sedan 2012. Han har genom Evry anlitas som extern projektledare av Sparbankernas Riksförbund för implementering av Folksam TradLiv och även för konverteringsprogrammet av Genesys hos sparbankerna

Vi är glada över att Bo tackat ja till tjänsten och välkomnar honom till Förbundet.

Årets IT- och säkerhetskonferens

Årets IT- och säkerhetskonferens för sparbankerna gick av stapeln 18-20 oktober på Sheraton hotell i Stockholm. Konferensen var välbesökt med som mest ett 90-tal deltagare. Konferensen arrangeras årligen tillsammans med Swedbank och detta år även med BancTec.

Under konferensen fick åhörarna information från Swedbank och Säkerhetspolisen om utvecklingen inom säkerhet och terroristfinansiering. Vidare presenterade Swedbank nyheter och status inom gemensam IT-infrastruktur och information om kommande utvecklingsinitiativ i till exempel mobil- och internetbanken.

Anders Thorson blir ny medarbetare på Sparbankernas Riksförbund

Anders Thorson anställs som Vd- och ledningsstöd på Sparbankernas Riksförbund med start 17 januari 2017.

Anders arbetar idag som vd på Hälsinglands Sparbank, en tjänst han haft sedan 2006.

Vi är glada över att Anders tackat ja till tjänsten och välkomnar honom till Förbundet.

Sidor