REMISSYTTRANDE – Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Promemorians förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag, att en försäkring meddelad av ett tjänstepensionsföretag ska kunna klassificeras som en pensionsförsäkring samt vissa förvärv av försäkringsbestånd undantas från stämpelskatt för de fastigheter eller tomträtt som ingår i förvärvet.

 

Yttrande angående Promemorian; Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Förbundet tillstyrker promemorians förslag till ändrade regler.  

 

Stockholm den 23 oktober 2018

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Stefan Ohlson blir ny vd för Sölvesborg-Mjällby Sparbank

Stefan bor idag i Kalmar men då han har haft sommarboende på Tocken i många år har hans hjärta klappat lite extra för Sölvesborg. Stefan och hans familj planerar att flytta till Sölvesborg.

– Vi ser oerhört ljust på bankens framtid med Stefan Ohlson i spetsen. Hans profil och ledaregenskaper stämmer väl in på de kriterier som funnits med på kravlistan vid vd-rekryteringen, säger bankens ordförande, Thomas Andersson Borstam.

 

Fem frågor till Oa Holfve ny ordförande Bergslagens Sparbank

  • 73 år
  • Ordförande i Bergslagens Sparbank sedan den 24/4 2018
  • Ordförande i Bergslagens sparbanksstiftelse under 13 år.
  • Arbetat i sparbanksrörelsen från 1972-1988 och sedan som leverantör till sparbankerna och Swedbank till 2004.
  • Bor i Löa en liten by mellan Kopparberg och Lindesberg.

 

Vilken är bankens hjärtefråga?

– Hjärtefrågan är att berika Bergslagen.

 

Varför jobba i sparbank?

– Sparbanken är det absolut bästa bankorganisationen som finns.

 

Fem frågor till Hans Tiderman

  • 45 år
  • Vd Tjörns Sparbank, började 21 maj 2018.
  • Civilekonom, arbetat 16 år inom Swedbank i olika ledarroller bland annat som Private Banking chef, kontorschef och kundcenterchef.

 

Vilken är din banks hjärtefråga?

– Fortsätta vara en stark aktör i vårt samhälle. Konstant jobba för att vara en bra arbetsgivare för då smittar det av sig till våra kunder och vi kan ge tillbaka ännu mer till bygden.

 

Bästa upplevelsen?

– Att varje kväll få läsa god natt saga till mina barn.

 

REMISSYTTRANDE Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslagets förslag till nya regler beträffande reglering av samhällsviktiga funktioner.

 

REMISSYTTRANDE Direktivet om ett ökat aktieägareengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt.

Sammanfattning

Förbundet tillstyrker Förslagets förslag till genomförande av direktivet om ett ökat aktieägarengagemang.

 

Tillägg till remiss – förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Organisationerna tycker dock inte att den presenterade promemorian förmår belysa effekterna på ekonomin i samhället, och särskilt inte effekterna på kreditgivningen till små och medelstora företag. Sammantaget anser därför inte organisationerna att det presenterade underlaget är tillräckligt för att i dagsläget motivera behovet av en skärpt reglering i form av föreskrifter, eller att påskynda ett ikraftträdande av sådana föreskrifter.

 

REMISSYTTRANDE Finansinspektionens förslag till ändring av FI:s föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Inspektionen anför som huvudskäl för den föreslagna höjningen att systemriskerna har ökat sedan den förra höjningen. Inspektionen redovisar utvecklingen i flera indikatorer till stöd för sin uppfattning. Enligt förarbeten till buffertlagen ska ett buffertriktvärde beräknas som framför allt återspeglar kreditcykeln och de risker som beror på en alltför stor kredittillväxt samt den nationella ekonomins särdrag.

Anders Bäckman blir ny vd på Fryksdalens Sparbank

Anders Bäckman har tidigare haft uppdrag som regionchef för Nordea Sjuhärad och Halland, varit ansvarig för flertal privatkontor i och runt Göteborg samt varit landschef för Nordea Shipping.

– Det är med stor glädje och motivation som jag accepterat uppdraget som vd för Fryksdalens Sparbank. Det är en mycket välskött sparbank med en stark och stabil lokal närvaro, säger Anders Bäckman.

REMISSYTTRANDE Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering

Sammanfattning

Förbundet avstyrker Betänkandes förslag till nya regler och reglering av gräsrotsfinansiering.

 

Sidor