Lars Olsson blir ny vd för Sparbanken Eken

– Jag ser fram emot mitt nya uppdrag. Sparbanken Eken har ett genuint intresse för kunderna och verkar både med ett lokalt fokus och ett personligt engagemang. Det ska bli spännande att utveckla banken vidare tillsammans med alla duktiga medarbetare, säger Lars Olsson.

 

Brinner för ledarskap

Lars Olsson är född 1965 och har en lång karriär inom bank och försäkring, bland annat som kontorschef för SEB Karlshamn och Ronneby i sammanlagt tolv år. Han har även arbetat i många år som försäkringsrådgivare i SEB och Skandia.

REMISSYTTRANDE FI:s krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor och differentiering av säkerställda obligationer i likviditetsbufferten

Allmänt

Förbundet har noterat att förslaget inte riktas mot Förbundets medlemmar men finner ändå anledning att yttra sig, eftersom förslagets innehåll har principiell betydelse även utanför området för likviditetstäckning.

Förbundet förstår att goda skäl, ur risksynpunkt, kan tala för den nationella skärpning av reglerna i LCR-förordningen som förslaget är avsett att innebära. Förbundet noterar också med uppskattning att förslaget bygger på proportionalitet, eftersom det enbart riktas mot de banker, hos vilka de aktuella riskerna huvudsakligen förekommer.

Mikael Gustafsson blir ny vd för Orusts Sparbank

Orusts Sparbank är den största och mest solida banken i Bohuslän. 2018 blev ett nytt rekordår för banken med ett rörelseresultat på 203 mkr och affärsvolym på 27,5 mdr. Utomordentliga nyckeltal, ex KI-talet på 0,27!

REMISSYTTRANDE Förslag till ändringar i tillsynsföreskrifterna och förslag till nya föreskrifter om rapportering av uppgifter om nedskrivningsbara skulder och kapitalbas

Offentliggörande av information

Enligt artikel 438 b i tillsynsförordningen har Finansinspektionen redan möjlighet att kräva att ett institut ska offentliggöra information om de extra kapitalbaskrav som grundas på översynsförfarandet enligt artikel 104. 1a i kapitaltäckningsdirektivet. Den senare bestämmelsen har genomförts i svensk rätt i tillsynslagens 2 kapitel.

Möt Mia – Hållbarhetscoachen som fick fast jobb

– Jag har alltid brunnit för hållbarhet och drömt om att använda mina kunskaper från kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation till att göra världen bättre. Kommunikation kan användas till allt från att sälja på kunder ytterligare en pryl de inte behöver eller för att sprida produkter och tjänster som gör gott för både människa och miljö. Jag föredrar det sistnämnda. För drygt ett och ett halvt år sedan sökte jag därför jobbet som hållbarhetscoach via Sustainergies. Jag fick tjänsten och under det följande halvåret jobbade jag på Valdemarsviks Sparbank, berättar Mia Bergvall.

REMISSYTTRANDE – EBA draft Guidelines on ICT and security risk management

The Swedish Saving Banks Association support the proposed Guidelines, but have the opinion that Chapter 4.1 Proportionality should contain more precise rules on how proportionality should be interpreted with threshold when the rules is applicable for institutions based on size, their internal organization, the nature, scope, complexity and riskiness of the services and products that the financial institutions provide or intend to provide.

REMISSYTTRANDE Föreskrift om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor

Förbundet är positivt till Förslaget.

Kravet på att myndigheter ska ansluta sig till PEPPOL är positivt eftersom det på sikt borde innebära att leverantörer inte behöver utveckla specifika anslutningar till varje myndighet. Kravet att varje upphandlande myndighet ska tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal medför troligen att fler företag får möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. Dessa båda konsekvenser är positiva för företagen.

Bostadsrättsregister

Sparbankernas Riksförbund vill med denna skrivelse till fullo ställa sig bakom Svenska Bankföreningens framställning Hemställan om inrättandet av ett statligt bostadsrättsregister av den 2019-02-21.

 

Sammanfattande synpunkter

Förbundet menar att ett statligt bostadsrättsregister medför:

Christel Ödell blir ny vd på Häradssparbanken

Christel Ödell kommer närmast från Swedbank i Oskarshamn och hon har under sina 14 år inom Swedbank bland annat arbetat som företagschef och kontorschef. Christel tillträder sin tjänst som vd vid Häradssparbanken i maj.

– Christel har lång erfarenhet och stor kompetens för att möta de krav som ställs på en vd i en sparbank. Vi sökte en person som kan fortsätta att utveckla banken och bygden genom engagemang och ett ledarskap som får människor att växa, säger Ulrica Carlstedt, ordförande på Häradssparbanken Mönsterås.

Hållbarhetscoacher ger energi utifrån till sparbanker

I oktober började den tredje omgången av hållbarhetscoacher för sparbanker, ett samarbete mellan Sparbankernas Riksförbund och Sustainergies. I denna omgång har nio studenter runt om i Sverige tagit sig an uppdraget som hållbarhetscoach, det vill säga att självständigt driva ett projekt relaterat till samhällsnytta på en sparbank. Vilket projekt som ska drivas av coachen bestämmer banken själva. Sedan programmets start 2016 har ett 20-tal sparbanker deltagit och fått dra nytta av ett projekt drivet av en nyfiken och engagerad student. Några banker och coacher har återkommit fler år.

Sidor