Sörmlands Sparbank: Ökad satsning på ungdomar och skolan

”Vi kommer att fortsätta med våra tidigare satsningar och har nu bestämt att anställa en ungdomsansvarig i banken på heltid. Vi kommer bland annat att erbjuda vår kompetens för att stötta, i och med den nya läroplanens innehåll om privatekonomi. Av de pengar vi som sparbank årligen avsätter till allmännyttiga ändamål prioriterar vi ungdomarna – vår framtid”, säger Joacim Lindgren, vd.

Läs hela

Framtidsdagen, Högskolan Kristianstad, Sparbanken 1826 finns till för studenterna på Framtidsdagen

Sparbanken 1826 är en av regionens största arbetsplatser som erbjuder både geografisk spridning och ett brett utbud av yrkesroller. Detta ger bankens medarbetare möjlighet att utvecklas både inom den roll man befinner sig genom att t ex byta kontor, eller till en ny befattning.

– Under 2011 har vi haft 24 medarbetare som har hittat nya roller inom banken, berättar Ylva Schnorrenberger, Personalchef i Sparbanken 1826. Under sommarmånaderna har banken behov av 40-talet semestervikarier för att bemanna bankkassorna och telefonerna på Telefonbanken.

Hjälp till de som är ovana med Internet - Unikt samarbete mellan ABF Sörmland och Sörmlands Sparbank

Vi fortsätter därför satsningen med nya kurser för de som idag är ovana Internetanvändare. Vi kommer under vintern att bjuda in till många lokala utbildningar på totalt fyra tillfällen á tre timmar där deltagarna bland annat får lära sig:

Sala Sparbank: Så vill vi rädda fler liv!

Sala Sparbank har tidigare finansierat fem hjärtstartare. Efter en kartläggning av behovet i Sala och Heby kommuner avsätter nu Sala Sparbank de 100 000 kronor det kostar att köpa in ytterligare åtta stycken. Räddningstjänsten i samarbete med Civilförsvarsförbundet ansvarar för utbildningsinsatsen.

Hjärtstartarna kommer att placeras på strategiska platser i kommunerna, till exempel Björkgården i Västerfärnebo dit det tar lång tid innan professionell hjälp är på plats.

Sparbanken 1826: Att betala eller inte betala in kvarskatt – det är frågan

Idag är kostnadsräntan på underskott av slutlig skatt antingen 1 eller 1,25 procent om du betalar senast förfallodagen. Eftersom kostnadsräntan nu är så låg kan det vara lönsamt att vänta med att betala in kvarskatten till förfallodatumet. Detta under förutsättning att pengarna placeras till en avkastning som ger mer än 1,43 procent för kvarskattebelopp upp till 30 000 kronor, alternativt 1,79 procent för kvarskattebelopp över 30 000 kronor. 

Satsning för ett tryggare Nyköping

Sörmlands Sparbank vill ta initiativet till en samling kring dessa problemfrågor för att hitta initiativ som kan leda i rätt riktning och bjuder därför in till ett första möte med ambitionen att göra Nyköping till ett Tryggare Samhälle.

Tid: Tisdagen den 24 januari kl 18.30 – 20.30 
Plats: Grand, Brunnsgatan 35 i Nyköping

Dalarnas äldsta sparbank firar 175 år med jubileumskonsert

Den 15 januari 1837 grundades Husby Sockens Sparbank, idag Södra Dalarnas Sparbank. Sedan dess har banken skapat trygghet i en ombytlig värld och det firar vi med en jubileumskonsert i Husby kyrka på födelsedagen, söndagen den 15 januari.

Läs mer i pressmeddelande (pdf) » 

 

Sörmlands Sparbank: Banken får pris som Årets Bank i kategorin Folkbildare.

Joacim Lindgren vd säger: ”Att stödja grundskolan i de kommuner banken verkar i, är ett uttryck för Sörmlands Sparbanks starka lokala förankring och en del i arbetet med att förstärka de lokala tillväxtförutsättningarna. Genom satsningen på skolbarnen bidrar banken till grunden för ett livslångt lärande genom olika projekt i grundskolan. Grundskolan är kommunernas ansvar men vi kan delta på ett kompletterande sätt för att stödja projekt och nya pedagogiska initiativ.” 

Sparbanken 1826: Friends får största delen av sparbankens julgåva

Sparbanksidén innebär att banken värnar om bygden och de som bor här. Ända sedan starten 1826 har denna vilja att ge tillbaka följt med som en röd tråd genom bankens verksamhet. I år tog banken hjälp av kunderna och Facebook för att bestämma belopp och fördelning av bankens julgåva.

– Vi ser gärna att bankens gåva kommer barn och ungdomar till del och därför nominerade vi Friends, Clownronden och Min Stora Dag. Sedan lät vi våra kunder bestämma belopp och fördelningen, berättar Bo Bengtsson, vd i Sparbanken 1826.

Sparbanken 1826: Standard & Poor´s höjer kreditbetyget för Sparbanken 1826 till BBB+

I augusti blev Sparbanken 1826 den första svenska sparbank som fick en officiell rating av ratinginstitutet Standard & Poor´s. I slutet på förra veckan meddelade Standard & Poor´s att de höjer kreditbetyget för banken från BBB till BBB+. Ratingen skapar förutsättningar för att bankens ska få tillgång till den institutionella kapitalmarknaden. 

- Ratingen är ett viktigt steg i vår process att säkerställa att banken klarar framtida myndighetskrav på likviditet och ekonomisk ställning, säger VD Bo Bengtsson. 

Sidor