Ewa Andersen blir ny vd för Sparbankernas Riksförbund

Ewa är jur. kand. och har tidigare bland annat varit vd för Virserums Sparbank (2006-2012) och Högsby Sparbank (2012-2014). Ewa har sedan april 2014 varit vice vd på Sparbankernas Riksförbund och blev i samband med tidigare vd Öivind Neimans plötsliga bortgång tillförordnad förbundsdirektör i februari 2016.

5 frågor till Mikael Engdahl, ny vd på Vadstena Sparbank

 • 51 år.
 • Vd på Vadstena Sparbank sedan 2 maj 2016.
 • Har jobbat i Vadstena Sparbank i 32 år och av dessa varit Privatmarknadschef sedan 2001 och vVD  sedan 2008.
 • Bor i Vadstena med hustrun Eva.
 • Har tre barn: Kristoffer 26, Sofia 23 och Ludvig 19 år.

 

Vilken är din banks hjärtefråga? 

– Min hjärtefråga är att vara engagerad i bygden och verka för det lokala samhällets utveckling på den plats vi verkar.

 

5 frågor till Fredrik Blad, ny vd på Sparbanken Lidköping

 • 41 år.
 • Vd på Sparbanken Lidköping från 1 maj 2016.
 • Utbildad Agronom med ekonomisk inriktning.
 • Bor i Lidköping med fru Karin och mina två barn Ebba 6 år och Filip 3 år.

 

Vad har du för bakgrund?

– De senaste sju åren har jag varit VD för Varaslättens Lagerhus, ett företag som handlar med spannmål och säljer förnödenheter till lantbruket. Innan dess har jag varit anställd som kundansvarig företag på Danske Bank och Sparbanken Skaraborg. Jag är utbildad Agronom med ekonomisk inriktning. 

 

5 frågor till Jan Jonsson, ny ordförande på Sparbanken Nord

 • 60 år.
 • Sparbanken Nord – blev ordförande på stämman den 14 april

 • Har suttit i bankens styrelse i 5 år varav sista året som vice ordf. Har tidigare också suttit i ett försäkringsbolags styrelse samt har erfarenhet ca 20 styrelser från olika branscher.

 • Utbildad civilingenjör och teknisk doktor. Har en bred bakgrund med erfarenhet från privat näringsliv, kommun och stat.

Saknad

Det är med stor bestörtning vi tvingas meddela att vd Öivind Neiman hastigt har lämnat oss. Öivind avled i lördags förmiddag på sin arbetsplats. Öivind lämnar ett obeskrivligt stort tomrum efter sig och våra tankar går i denna stund till hans familj.

Av respekt och hänsyn tagen till att vi inte lyckats nå samtlig personal och samtliga styrelseledamöter under helgen har vi inte velat lämna denna information tidigare.

 

”Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag

och något alldeles oväntat sker

Världen förändrar sig varje dag

Idag lanseras Swish för handel

Swish har blivit en succé för privatpersoner som lätt och utan fördröjning kan föra över pengar till vänner och bekanta. Idag finns ca 4 miljoner anslutna användare. Swish finns även för företag som kan ta betalt direkt av kunder som ett alternativ till kortterminal eller faktura.

Det nya som lanseras i och med Swish för handel är att det går att handla i appar och webbutiker. Det går även att beställa på en dator och godkänna betalningen i mobilen med Swish-appen och mobilt BankID.

5 frågor till Jörgen Borgström, ny vd på Snapphanebygdens Sparbank

 

Fakta om Jörgen Borgström

 • 45 år
 • Fru och två barn
 • Bor i Kristianstad
 • Vd på Snapphanebygdens Sparbank sedan 2:e november 2015

 

Sparbankerna är aktiva i lobbyingarbetet för att stoppa ett totalt provisionsförbud

Vi kan nu ta del av Per Bolunds svar på en skriftlig fråga i Riksdagen som ställts under rubriken "Bankers lika möjligheter."

Finansmarknadsministern skriver sammanfattningsvis att "Målet för regeringens arbete är alltså en balanserad enhetlig reglering som gynnar konsumenten och som samtidigt innebär ett rikt och varierat produktutbud tillgängligt för alla"

Kinda-Ydre Sparbank ger ut jubileumsbok - Kundernas bank i 150 år

– Sparbanken bär med sig en stolt och varm historia som är värd att berättas. 150-årsjubileet är ett fantastiskt tillfälle att göra ett historiskt avstamp, säger Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank.

Det är en bank med ett spännande ”släktträd” efter flera sammanslagningar genom åren. Därför berättas inte bara en banks historia, utan om flera lokala sparbankers resa som ledde fram till Kinda-Ydre Sparbank. Boken är resultatet av det historiska material som letats fram i form av bilder och handskrivna dokument, och de intervjuer som gjorts med människor i bygden.

Hackaton kring frågan: Hur skapar vi framtidens kundmöten?

Tanken med Swedbanks Hackaton var att samla kreativa och engagerade personer för att samla in idéer och tankar kring framtida kundmöten, framförallt i digitala kanaler. Sparbankerna representerades av Christofer Lilja från Sparbanken Nord som till vardags jobbar som privatrådgivare på kontoret i Piteå.

– Det är jätteviktigt att vi får vara med eftersom sparbankerna är en stor beställare av digitala produkter, förklarar Christofer

Sidor