Ola Andersson blir ny vd i Markaryds Sparbank

Ola Andersson tillträder som ny verkställande direktör i Markaryds Sparbank från och med den första juni 2017. Han efterträder Leif Eriksson som till sommaren lämnar över stafettpinnen efter 18 framgångsrika år som ansvarig för Markaryds Sparbank. 

Ola Andersson kommer närmast ifrån Länsförsäkringar Halland där han haft rollen som bankchef men Ola har också tidigare erfarenheter som företagsrådgivare, företagschef och  kontorschef inom både fristående sparbank och Swedbank.

Stefan Nordlund ny vd för Hälsinglands Sparbank

Stefan är en 46 årig man som för närvarande bor i Ljusdal. Han arbetar idag som Kontorschef på Swedbank med ansvar för Hälsingland, vilket innefattar kontoren i Ljusdal, Bollnäs, Ovanåker och Söderhamns kommuner, totalt 5 kontor. Stefan har arbetat i snart 15 år inom Swedbank och har haft olika befattningar, de sista 7-8 åren i ledande position.

REMISSYTTRANDE: Finansskatten

I yttrandet betonas bl.a. den hämmande effekt förslaget skulle få på sparbanksorternas tillväxt och välgång. Vidare understryks den ökade arbetslöshet och snedvridning av konkurrensen som blir en följd av förslaget.

Remissyttrandet kan du läsa här.

Sparbanken Västra Mälardalen ny delägare i Svealand Risk och Compliance AB

Pressmeddelande

Svealand Risk och Compliance AB ägs sedan tidigare av fem lokala sparbanker: Bergslagens Sparbank, Södra Dalarnas Sparbank, Lekebergs Sparbank, Bjursås Sparbank och Norrbärke Sparbank. Från och med årsskiftet blir även Sparbanken Västra Mälardalen delägare i bolaget.

Syftet med Svealand Risk och Compliance är att säkerställa oberoende kontrollfunktioner, samt att dela på resurser, kostnader och kompetens inom områden där sparbanker har behov av en gemensam lösning för hög resurseffektivitet och kvalitet.

Bankskatt ger färre jobb och slår mot glesbygden

Debattartikel införd i Dagens Industri 1 december 2016

Införs en extra löneskatt på anställda i banker som regeringens utredare föreslår kommer arbetslösheten att öka samtidigt som bankkunderna får sämre service - särskilt i glesbygd. Sparbankerna - som strävar efter hög personlig service till sina kunder - skulle drabbas hårdare än andra finansiella aktörer. 

Ny vd i både Ulricehamns Sparbank och Virserums Sparbank

Melker Ström blir vd i Ulricehamns Sparbank efter Lars Karlsson som går i pension i maj 2017. Melker Ström är idag vd i Åse-Viste Sparbank. Tillträde beräknas under maj 2017

Gunnel Olsson Örbäck blir Virserums Sparbanks nya vd. Hon efterträder Bengt Eriksson som slutade i somras. Gunnel Olsson Örbäck har bott i Virserum i 20 år men större delen av tiden jobbat på andra banker i södra Sverige. Gunnel Olsson Örbäck jobbar idag som kontorschef i Vimmerby Sparbank. Tillträde beräknas 15 februari 2017.

Pilotprojektet med sparbankscoacher är igång

Alice Flodin läser ekonomi kandidat på Örebro Universitet och ska vara coach åt Bergslagens Sparbank.

Desireé Sögaard läser sista året på miljövetarprogrammet, människa, miljö och samhälle på Malmö Högskola och ska vara coach åt Laholms Sparbank.

Hanna Moritz läser företagsekonomi med inriktning marknadsföring och media- och kommunikationsvetenskap på Stockholms Universitet. Hon ska vara coach åt Roslagens Sparbank

Sidor