Remissyttrande

Du finner yttrandet här.

Remissyttrande

Du finner yttrandet här.

Småföretagsbarometern 2017: Brist på arbetskraft tillväxthinder för småföretagen

– Det stora tillväxthindret idag är inte hård konkurrens, brist på finansiering eller svag efterfrågan. Istället anger mer än vart fjärde företag svårigheter att hitta lämpliga medarbetare som det största tillväxthindret, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och Sparbankerna.

REMISSYTTRANDE: Skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter

Förbundet är inte avvisande till idén om skuldkvot, som ett sätt att stävja hushållens skuldsättning och motverka risker för samhället, även om problemen har sin huvudsakliga grund i det extremt låga ränteläget. Förbundet anser emellertid att förslaget till regler om skärpt amorteringskrav bör omarbetas eftersom ett genomförande av detsamma skulle orsaka stora problem för låntagare och långivare.

 

Läs hela remissyttrandet

Johan Kreicbergs - ny företagsekonom

Johan Kreicbergs har sedan 2008 jobbat som egenföretagare och konsult med fokus på utredning och opinion inom entreprenörskapsområdet. Från 1 juni är han ny företagsekonom för sparbankerna och Swedbank.

Brev till regeringen

Sparbankernas Riksförbund organiserar 59 fristående sparbanker med 218 kontor utanför storstäderna. Sparbankerna, som har stor betydelse för kreditförsörjning och bankservice i sina områden, har god lönsamhet och mycket hög soliditet. Soliditeten uppgår i genomsnitt till 16,3 procent vilket är ungefär tre gånger så mycket som i storbankerna. Sparbankerna präglas också av ett lågt risktagande. De utgör inget eller ett ytterst begränsat hot mot den finansiella stabiliteteten.

REMISSYTTRANDE: Bolagsverkets förslag till föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissyttrande över Bolagsverkets förslag till föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän.

Sparbankernas Riksförbund har inget att invända mot Bolagsverkets förslag till föreskrifter. 

 

Läs hela remissyttrandet pdf

5 frågor till Anna Carlsson ny ordförande i Åse Viste Sparbank

  • Född -68
  • Styrelseledamot sedan 2013 i Åse Viste Sparbank, ordförande sedan 28 april 2017.
  • Utbildad Kvalitetsingenjör och jobbat som Kvalitetsansvarig i 13 år, Karner-Batts, Lidköping.
  • Är egenföretagare sedan 20 år.
  • Äger och driver en spannmålsgård i Grästorp med sin sambo.
  • Har tre härliga söner i tonåren.

 

Vilken är din banks hjärtefråga?

– Grästorp har ett mycket stort föreningsliv (i förhållande till antalet kommuninvånare), där är givetvis banken med och stöttar!

 

5 frågor till Lars Sjödahl ny ordförande Valdemarsviks Sparbank

  • 60 år
  • Styrelseledamot från maj 2015 och ordförande sedan maj 2017 på Valdemarsviks Sparbank 
  • Har arbetat på Toyota Material Handling (ex BT truck) i 20 år där jag haft många olika chefsroller. Senaste 10 åren som vd för den internationella verksamheten (excl EUR och US). Även som ledamot av vår internbank där jag arbetat med kapitalförsörjning, finansiering, risk management, leasing, rental och relaterade bankfrågor.
  • Bor i Gryt utanför Valdemarsvik tillsammans med hustru Christina. Vi har två utflugna barn och två barnbarn

 

Sidor