REMISSYTTRANDE Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker promemorians förslag till författningsändringar innebärande att sekretess ska gälla i Finansinspektionens tillstånds- och tillsynsverksamhet för uppgift om transaktioner eller innehav av finansiella instrument, om den som myndighetens verksamhet avser har inhämtat uppgiften på grund av bestämmelser om anmälningsskyldighet.

 

Stockholm den 8 oktober 2019

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, verkställande Direktör och Jan Hedqvist                       

                

 

Sparbankerna på tredjeplats i kundnöjdhetsundersökning

2019 års resultat av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) branschmätning av de svenska bankernas kunder presenteras idag. Sparbankerna som grupp kommer som nummer tre både på privat- och företagssidan, vilket är långt över branschsnittet.

– Resultatet är oerhört glädjande och visar på vikten av att det finns sparbanker runt om i Sverige, säger Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund.

Det är stor spridning mellan enskilda Sparbanker där de som kommer bäst ut har riktigt nöjda kunder. Både nöjdast företagskunder och privatkunder har Ålems Sparbank som ligger i östra Småland.

REMISSYTTRANDE Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker promemorians förslag till författningsändringar innebärande att en betaltjänstleverantör ska presentera betalningssätt på ett visst sätt vid e-handel. Förbundet anser att det är en bra konsumentskyddsåtgärd att stävja att inte locka med kredit som första förslag vid e-handel.

 

Stockholm den 23 september 2019

 

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen, verkställande direktör och Jan Hedqvist                       

 

REMISSYTTRANDE Departementspromemorian Etableringsjobb

Sparbankernas Riksförbund har inget att invända mot förslagen till etableringsjobb vad avser dess utformning och hantering, men avstyrker förslaget till lag om skyldighet för kreditinstitut att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen. 

Fem frågor till Emma Nyhem ny vd Norrbärke Sparbank

 • 46 år
 • Norrbärke Sparbank, tillträdde som vd 1 juli 2019
 • Jag är utbildad civilekonom och har gått den långa vägen inom banken. Jag började 1996 och har arbeta inom företag, privat, administration och senast rörelsechef.
 • Jag är gift och har fyra döttrar, varav två fortfarande bor hemma.  

 

Vilken är din banks hjärtefråga?

– Att vara bygdens bank och hjälpa människor till ekonomisk trygghet

 

Fem frågor till Lars Olsson ny vd Sparbanken Eken

 • 54 år ung
 • Vd Sparbanken Eken sedan 1 sept 2019
 • Tidigare 16 år på SEB varav 12 år som kontorschef och resterande inom Pension & Försäkring.
 • Boendes i Karlshamn tillsammans med hustru Anna. Två utflugna barn

 

Varför jobba på sparbank?

– För att kunna påverka så människor (både kunder och kollegor) växer.

 

Vad gillar du?

– Det mesta. Kul att gå till jobbet men även att fylla fritiden med upplevelser

 

Fem frågor till Anders Atterling ny ordförande Sparbanken Alingsås

 • 59 år
 • Valdes in i Sparbanken Alingsås styrelse på stämman 2017. På årets stämma valdes jag som ordförande.

 • I botten är jag ekonom och har jobbat med siffror i hela mitt liv vilket kommer väl till pass i en bank. Bland annat har jag arbetat i ett börsnoterat bolag med ansvar för bolagets investerar relationer men har också arbetat med hållbarhetsfrågor.

 • Under 2018 gick jag utbildningen ”Reglering och styrning av banker” på Handels i Göteborg tillsammans med representanter från flera sparbanker.

Fem frågor till Monica Karlsson som vd Södra Hestra Sparbank

 • 53 år
 • Började på Södra Hestra Sparbank 1 april 2019, tog över som vd/kreditchef den 1 juli.
 • Har varit på Swedbank i 24 år och de senaste 9 åren varit på SEB. Gått den långa vägen från kundtjänst, privatrådgivning, företagsrådgivning, kontorschef.
 • Bor på en skogsgård mellan Ljungby och Halmstad, gift och har två utflugna söner.

 

Vilken är din banks hjärtefråga?

– Samma som står i bankens vision, ”Att vara bygdens bank med kunden i centrum genom tillgänglighet, engagemang och förtroende.”  

 

Bankskatten riskerar att slå hårt mot landsorten

– Regeringens förra förslag från 2016 var illa genomtänkt. Vi var därför tydliga i vår kritik och är lättade över att förslaget skrotades den gången, säger Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund

– Oavsett hur skatten utformas, har jag svårt att se annat än att kostnaderna ökar även för de mindre banker som är beroende av produkter och tjänster från större finansiella institut. Detta riskerar att slå mot Sparbankernas över 2 miljoner kunder utanför storstäderna.

REMISSYTTRANDE Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation

Förbundet ser med tillfredställelse att utfärdaren av statliga id-handlingar samordnas till en myndighet för att ge en säker identifiering av någons identitet. Förbundet anser dock att om Polismyndigheten ges detta uppdrag, så bör såväl tiden för när de nya reglerna träder i kraft som den utfärdande myndighetens resurser ses över för att införandet inte ska försenas eller andra resurser användas hos den utfärdande myndigheten så andra myndighetsuppgifter blir lidande.

Sidor