Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Momsutbildning för personal i sparbankerna

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, Stockholm

tisdag, mars 21, 2017 - 10:00 till 16:00

Sparbankernas ekonomigrupp har tillsammans med PWC tagit fram en utbildning om moms i finanssektorn. Utbildningen kommer att innehålla både en inledande allmän del kring hur momsen fungerar och en fördjupningsdel om särskilda frågor för finanssektorn (momspliktigt eller momsfritt, momsgrupper, avdragsrätt (pro rata) för ingående moms i blandad momspliktig/momsfri verksamhet m.m.).

Kursledare är Jesper Öberg och Henrik Gustafsson från PWC, även personal från Swedbanks momsgrupp kommer att närvara.

Vid frågor kontakta Jesper Öberg på PWC
Mobil: 076-584 95 53

Anmälan görs i nedan formuläret. Anmälan är bindande och avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras.

Kostnad: ca 2200:-/deltagare