Medlemsservice

Logga in för att ta del av vår medlemsservice och information som finns på Förbundets webbarbetsplats. För att få inloggningsuppgifter måste din bank eller sparbanksstiftelse vara medlem i Sparbankernas Riksförbund.

Sparbankernas Riksförbunds arbete handlar om att företräda och verka för sina medlemmars intressen. Det handlar om att påverka regelverksmakare och reglerare så att mindre banker så som sparbanker och sparbanksstiftelseägda banker samt sparbanksstiftelser inte drabbas opropotionerligt hårt av föreslagna reglerverk.

Förbundets arbete handlar också om att utveckla och förvalta sparbankernas samarbete med Swedbank. Samarbetet som är etablerat sedan lång tid tillbaka har sin grund i en lång gemensam historia och värdegemenskap.

Bevaka, påverka och synliggöra

Vad som sker i regelverk, i politiken och på marknaden har betydelse för våra medlemmar. Omvärldsbevakning och påverkansarbete är en viktig arbetsuppgift för oss.

Utbilda och stödja

Att anordna kurser, utbildningar och konferenser samt att stödja erfarenhetsutbyte inom många områden och för olika målgrupper är en del av vår uppgift. Dessa tillfällen ger förutom kompetensutveckling och information även en möjlighet för medlemmarna att nätverka och utbyta erfarenheter.

Här kan du läsa om våra aktuella kurser och konferenser som vi erbjuder våra medlemmar

Samarbete och medlemsservice

Att samarbet med varandra och med andra samt att delta i olika nätverk är ett sätt att påverka och driva sparbanksfrågor.

Logga in för att läsa mer om vår medlemsservice och våra samverkansgrupper.

 

Senast uppdaterad: 
2016-05-04