Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Kreativa sponsringsavtal

tisdag, mars 12, 2019 - 10:00 till 14:30

Hur får du ut mer värde av dina samarbeten?

Att göra ett sponsrings-/samarbetsavtal är inte bara jobbig formalia. Det är den första kreativa processen i ett samarbete, där spelplanen kan läggas för flera år framöver. Trots detta kan det upplevas som svårt och jobbigt.

Under denna utbildning visar vi på motsatsen – att avtalsförhandlingarna gör enormt mycket för det kommande samarbetet. Och att det skrivna avtalet har ett stort värde i eventuella senare meningsskiljaktigheter.

Med erfarenhet från över 350 skrivna avtal genomförs denna halvdagsutbildning av Anders Lindén på byrån Tango Brand Alliance. 

Tid: 12 mars klockan 10-14.30
Plats: Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, Stockholm
Pris: Självkostnadspris, cirka 4500 kronor
Antal: Max 15 personer

 

Utbildningen omfattar bland annat:

Förhandlingsteknik

  • Standardiserade sponsorpaket vs skräddarsydda lösningar

Avtalsinnehåll och motprestationer

  • Värdera och betala bara för det innehåll du verkligen behöver
  • Digitala rättigheter och sociala media kan utgöra en väsntlig skillnad

Avtalsformalia

  • Vad händer om motparten inte levererar? Kan man bryta avtalet i förtid?
  • Traditionell avtalsrätt – hur anpassa på dina sponsringsavtal?

Skattefrågor och avdragsrätt

  • All sponsring är avdragsgill – lär dig knepen hur
  • Momsplikt, reklamskatt, sociala avgifter och annat som kan uppkomma

Hur arbetar du praktiskt med avtalet?

  • Ditt sponsringsavtal är en praktisk plattform – hur använda det i vardagen

 

Kreativa sponsringsavtal - kursinbjudan pdf