Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Juristutbildning - Familjerätt

Stockholm Waterfront, Nils Ericson Plan 4, Stockholm City

tisdag, mars 28, 2017 - 10:00 till onsdag, mars 29, 2017 - 16:00

Välkommen på Juristutbildning om familjerätt!

Tid: 28/3: 10.00-17.00, Gemensam middag, 29/3: 09:00-16:00

Plats: Stockholm Waterfront, Nils Ericson Plan 4, Stockholm City

Kursledare: Advokat Fredric Renström - Lindskog Malmström Advokatbyrå, Stockholm

Kort om programmet:

Sambor
-vad är samboegendom
-lån/gåva
-separation
-beräkning vid bodelning-skattefrågor, uppskov, latenta skatter
-vad bodelas (lantbruk/skogsfastighet, sommarstugan som byggts om till permanentbostad, sambo som köpt in sig i fastighet)
-samäganderätt
-dödsfall
-arvsrätt?
-testamente
-efterarv sambor
-basbeloppsregeln

Gifta
-giftorättsgods
-enskild egendom
-samäganderätt
-skulder mellan makar/gåva
-avkastning
-särskild egendom
-heltäckande äktenskapsförord
-konsekvens äktenskapsskillnad/dödsfall
-kan underhållsbidrag bli aktuellt?
-underhållsbidrag barn?
-beräkning vid bodelning-skattefrågor, uppskov, latenta skatter
-dödsfall
-arvsrätt
-testamente
-efterlevande gifter om sig

Förskott på arv

Notering i gåvobrev/testamente

Hemvist i utlandet. Vad gäller?
-förvaltning, bouppteckning, arvskifte ske i Sverige enligt svensk lag?

Anmälan: Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras.
Anmälan sker i formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 24 februari.

Frågor : Kontakta Ann-Charlotte Rindstig på  ann-charlott.rindstig@sparbankenvm.se

Hotell: Logi ingår i kursen. Stockholm Waterfront

Konferensavgift debiteras.

Varmt välkommen att boka din plats.