Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Informationsdag för Sparbanksstiftelser

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

onsdag, oktober 10, 2018 - 13:00 till 17:00

Välkommen till en Informationsdag för Sparbanksstiftelser den 10 oktober.

Vi kommer bl a att informera om Förbundets åtaganden och arbetsuppgifter. Tillfälle ges även att utbyta erfarenheter, diskutera relevanta utmaningar och ställa frågor.

Ett mer detaljerat program kommer att skickas ut längre fram.

Vi startar i Förbundets lokaler på Vasagatan 11, kl. 13:00 och håller på till senast kl. 17:00. Därefter arrangeras mingel och efterföljande middag, då ytterligare erfarenhetsutbyte kan fortsätta.

Ev. övernattning bokas och bekostas av respektive deltagare.

Sista anmälningsdag är den 28 september

Program