Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Informationsdag om Sparbankernas Riksförbund för anställda i sparbank

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

tisdag, mars 26, 2019 - 10:00 till 15:00

Sparbankernas Riksförbund anordnar en Informationsdag för anställda i sparbank.

Vi kommer att informera om förbundets åtaganden och arbetsuppgifter.

Tid: 26 mars 2019, kl. 10.00 - 15.00 inkl. lunch.

Plats: Sparbankernas Riksförbunds lokaler på Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm.

Max 15 deltagare.

Reskostnader och ev. övernattning bekostas av respektive deltagare.