Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

IFRS 9 utbildning - Stockholm

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

måndag, maj 29, 2017 - 09:30 till 15:30

I samarbete med KPMG erbjuds en utbildning om IFRS 9. Utbildningen riktar sig i första hand till Ekonomi- och Kreditansvariga i sparbankerna.

Utbildningen genomförs under en dag och innehåller följande avsnitt:

Genomgång av regelverket med fördjupning kring

  • Klassificering och värdering 
  • Nedskrivningar

Under rubriken klassificering

  • Genomgång av dokumentationsstöd för klassificering
  • Dokumentationsstödet är framtaget för sparbankerna och kommer att vara tillgängligt för alla medlemssparbanker.

 

Ett kortare avsnitt om status i den utveckling som bedrivs i Swedbanks IFRS 9-program och samarbetet mellan Swedbank och sparbankerna om detta. 

 

Utbildningen hålls vid sex olika tillfällen på olika platser, tiden är 9.30 – 15.30

15/5 Sparbankernas Riksförbunds lokaler i Stockholm

16/5 Sparbanken Skåne i Kristianstad

17/5 Sparbanken Skåne i Lund

29/5 Sparbankernas Riksförbund i Stockholm

30/5 Sparbanken Skaraborg i Skara

2/6 Sparbankernas Riksförbund i Stockholm

 

Kostnad per deltagare är beroende på totalt antal deltagare men beräknas preliminärt till 4500 kronor inklusive lunch.

 

Anmälan är bindande och avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras.