Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

IFRS 9 utbildning - Kristianstad

Sparbanken Skåne, Kristianstad

tisdag, maj 16, 2017 - 09:30 till 15:30

I samarbete med KPMG erbjuds en utbildning om IFRS 9. Utbildningen riktar sig i första hand till Ekonomi- och Kreditansvariga i sparbankerna

Utbildningen genomförs under en dag och innehåller följande avsnitt:

Genomgång av regelverket med fördjupning kring

  • Klassificering och värdering 
  • Nedskrivningar

Under rubriken klassificering

  • Genomgång av dokumentationsstöd för klassificering
  • Dokumentationsstödet är framtaget för sparbankerna och kommer att vara tillgängligt för alla medlemssparbanker.

 

Ett kortare avsnitt om status i den utveckling som bedrivs i Swedbanks IFRS 9-program och samarbetet mellan Swedbank och sparbankerna om detta. 

 

Utbildningen hålls vid fem olika tillfällen på olika platser, tiden är 9.30 – 15.30

15/5 Sparbankernas Riksförbunds lokaler i Stockholm

16/5 Sparbanken Skåne i Kristianstad

17/5 Sparbanken Skåne i Lund

30/5 Sparbanken Skaraborg i Skara

2/6 Sparbankernas Riksförbund i Stockholm

 

Kostnad per deltagare är beroende på totalt antal deltagare men beräknas preliminärt till 4500 kronor inklusive lunch.

 

Anmälan görs senast den 24 april så vi kan planera ytterligare tillfällen om det behövs