Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Grundläggande Ekonomiutbildning

Åkeshovs Slott, Bromma

onsdag, augusti 29, 2018 - 09:00 till onsdag, november 28, 2018 - 17:00

Målgruppen är ekonomipersonal i sparbank som arbetar med bokslut, avstämningar och rapportering.

Syftet är att skapa en ökad förståelse och större intresse för sambanden mellan avstämningar, bokslut, årsredovisning och rapportering.

Övergripande mål

Deltagarna ska efter genomförd utbildning:

  • Förstå ingående delar och samband i en balans- och resultaträkning, i synnerhet bankens egen, och hur en årsredovisning upprättas

  • Förstå redovisningsrapporter, deras samband och varför de används

  • Känna till vilka redovisningsregler som påverkar verksamheten

  • Känna till olika rapportsystem som finns och hur de används

  • Kunna läsa och analysera rapporter som tas fram ur bokföringen

  • Känna till vilka myndighetsrapporter vi gör och varför

 

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper men ange i anmälan om du nu arbetar i bankens ekonomifunktion och i så fall sedan hur länge.

Föresläsare

Föresläsare under utbildningens olika delar är både externa specialister och specialister från olika sparbanker

Omfattning

Utbildningens omfattning i tid är 3 gånger 2 dagar under hösten 2018.

Det tillkommer viss tid för förberedelser inför varje kursavsnitt

Cirka 25 personer har tidigare anmält intresse för ekonomiutbildningen därför planeras två grupper med 10-16 deltagare

 

Grupp 1 träffas

29-30 augusti

2-3 oktober

6-7 november

 

Grupp 2 träffas

4-5 september

17-18 oktober

27-28 november

 

Alla kurstillfällen är förlagda till Åkeshovs Slott i Bromma (helpension)

Ungefärlig kostnad per deltagare 30 000 kronor, därtill kommer kostnader för resor och eventuell kurslitteratur.

Sista anmälningsdag är 4 april.