Stockholmtisdag, april 1, 2014 - 09:00

Fördjupningsutbildning - Styrelsens Riskhantering

Utbildningen byggs upp kring fyra endagsmoduler. Varje modul har sin unika särprägel där vi inleder med en övergripande exposé över verksamhetsstyrningen där vi går igenom inre och yttre förutsättningar för att lyckas med sin riskorganisation. Sedan förankrar vi oss praktiskt i de olika modulerna där vi både definierar och mäter relevanta risker, utvecklar den hållbara riskorganisationen och förankrar hela insatsen i en ERM (Enterprise Risk Management) övning där vi praktiskt omsätter all ny kunskap i en workshop. Målet med utbildningarna är att fördjupa deltagarnas kunskaper i att fatta rätt beslut både gällande framtida möjligheter och osäkerheter

Utbildningen omfattar följande huvudområden:

- Modul 1 - Intern styrning och kontroll (Governance)
- Modul 2 - Riskanalys (definiering, identifiering, värdering och prioritering)
- Modul 3 - Riskkultur (Den hållbara riskorganisationen)
- Modul 4 - Praktisk riskhantering och ERM Workshop

Allt material tas fram speciellt till varje modul och vi kommer att ha teoretiska föreläsningar varvat med praktiska övningar och workshops.
Utbildningen är uppdelad i två omgånger, 1-2 april innehåller modul 1 och 2 samt 28-29 april innehåller modul 3-4.

Rekommenderade förkunskaper: Affärsekonomi via e-learning (ca 2 timmar) samt Grundläggande styrelseutbildning

Anmälan: Skickas till info@sparbankerna.se, ange även eventuell matallergi. För åtkomst till e-learning måste även personnummer anges. Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras. Ange även om du deltar i samtliga moduler eller enstaka. Minsta antal deltagare är 10 personer och max är 20 personer.

 

Lägg till i kalender