Stockholmonsdag, oktober 1, 2014 - 09:00

Fördjupningsutbildning - Styrelsens Kreditarbete

Program kring styrelsens kreditarbete för styrelseledamöter i Sparbanker. Många styrelser har valt att gå utbildningen tillsammans vilket ger dem möjlighet att inom ramen för kursen diskutera fram en plan för hur de skall utveckla kreditarbetet i styrelsen.

Efter utbildningen skall deltagaren ha:

  • Kunskap om kreditgivningens roll och risker för en bank
  • Förståelse för bankens kreditprocess inklusive hur kredithandläggarnas kreditbedömning går till
  • Kunskap om de olika lagrum som styr kreditgivning
  • Kännedom om kopplingen mellan helhetsaffär, krediter, prissättning och risk
  • Kännedom om förvärvsfinansiering, early warnings, rekonstruktion och konkurs
  • Kunskap om styrelsens verktyg för styrning av kreditgivningen, kreditstrategi, kreditpolicy och kreditriskbevakning inklusive framtagande av dessa
  • Kännedom om FI:s tillämpning av sin tillsynsroll utifrån FI:s beslut kring brister i kredithanteringen

Utbildningen genomförs genom presentationer av olika specialister varvat med gruppdiskussioner och case. Inför utbildningen kommer ett kortare inläsningsmaterial att skickas ut.

Rekommenderade förkunskaper: Affärsekonomi via e-learning (tar ca 2 timmar) samt Grundläggande styrelseutbildning

Anmälan: Skickas till info@sparbankerna.se, ange även eventuell matallergi. För åtkomst till e-learning måste även personnummer anges. Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras. Minsta antal deltagare är 10 personer och max är 20 personer.

Styrelseutbildningar - Hösten 2014

Lägg till i kalender