Boråsonsdag, mars 5, 2014 - 09:00

Fördjupningsutbildning - Styrelsens Kreditarbete

Program kring styrelsens kreditarbete för styrelseledamöter i Sparbanker. Många styrelser har valt att gå utbildningen tillsammans vilket ger dem möjlighet att inom ramen för kursen diskutera fram en plan för hur de skall utveckla kreditarbetet i styrelsen.

Efter utbildningen skall deltagaren ha:

  • Kunskap om kreditgivningens roll och risker för en bank
  • Förståelse för bankens kreditprocess inklusive hur kredithandläggarnas kreditbedömning går till
  • Kunskap om de olika lagrum som styr kreditgivning
  • Kännedom om kopplingen mellan helhetsaffär, krediter, prissättning och risk
  • Kännedom om förvärvsfinansiering, early warnings, rekonstruktion och konkurs
  • Kunskap om styrelsens verktyg för styrning av kreditgivningen, kreditstrategi, kreditpolicy och kreditriskbevakning inklusive framtagande av dessa
  • Kännedom om FI:s tillämpning av sin tillsynsroll utifrån FI:s beslut kring brister i kredithanteringen

Utbildningen genomförs genom presentationer av olika specialister varvat med gruppdiskussioner och case. Inför utbildningen kommer ett kortare inläsningsmaterial att skickas ut.

Rekommenderade förkunskaper: Affärsekonomi via e-learning (tar ca 2 timmar) samt Grundläggande styrelseutbildning

Anmälan: Skickas till info@sparbankerna.se, ange även eventuell matallergi. För åtkomst till e-learning måste även personnummer anges. Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras. Minsta antal deltagare är 10 personer och max är 20 personer.
 
Vårens styrelseutbildningar

Lägg till i kalender