Stockholmtorsdag, september 19, 2013 - 09:00

Fördjupningsutbildning - Styrelsens kreditarbete

Boka in i min kalender
Datum 19 september 2013 - 20 september 2013
Tid  
Plats Stockholm
Program kring kreditgivning och dess hantering för styrelseledamöter i Sparbanker. 

Efter utbildningen skall deltagaren ha:

• Kunskap om kreditgivningens roll och risker för en bank
• Förståelse för bankens kreditprocess inkl hur kredithandläggarnas kreditbedömning går till
• Kunskap om olika kredittyper och de olika lagrum som styr dessa
• Kunskap om kopplingen mellan helhetsaffär, krediter, prissättning och risk
• Kännedom om förvärvsfinansiering, early warnings, rekonstruktion och konkurs
• Kunskap om styrelsens verktyg för styrning av kreditgivningen, kreditstrategi, kreditpolicy och kreditriskbevakning inkl framtagande av dessa
• Kännedom om FI:s tillämpning av sin tillsynsroll utifrån FI:s beslut kring brister i kredithanteringen

Utbildningen genomförs genom presentationer av olika specialister varvat med gruppdiskussioner och case. Inför utbildningen kommer ett kortare inläsningsmaterial att skickas ut.

Rekommenderade förkunskaper: Affärsekonomi via e-learning (tar ca 2 timmar) samt Grundläggande utbildning

Anmälan: Skickas till tina.ahlskog@sparbankerna.se, ange även eventuell matallergi. För åtkomst till e-learning måste även personnummer anges. Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras. 

Sparbankernas Riksförbunds samtliga styrelseutbildningar
 

Lägg till i kalender