Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatran 11, 10 tr, Stockholm

tisdag, maj 7, 2019 - 09:30 till onsdag, maj 8, 2019 - 16:00

Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm Maj 7 – 8, kl. 09.30 - 16:00 dag 2, gemensam middag dag 1

Program kring styrelsens kreditarbete för styrelseledamöter i Sparbanker.

Under 2013-2019 har sammanlagt 16 utbildningar genomförts med ca 260 deltagare.

Efter utbildningen skall deltagaren ha:

  • Kunskap om kreditgivningens roll och risker för en bank
  • Kunskap om styrelsens verktyg för styrning av kreditgivningen, kreditstrategi, kreditpolicy och kreditriskbevakning inklusive framtagande av dessa
  • Förståelse för bankens kreditprocess inklusive hur kredithandläggarnas kreditbedömning går till
  • Kunskap om de olika lagrum som styr kreditgivning
  • Kännedom om kopplingen mellan helhetsaffär, krediter, prissättning och risk
  • Kännedom om kassaflödets betydelse i kreditbedömningen
  • Kännedom om förvärvsfinansiering, early warnings, rekonstruktion och konkurs
  • Kännedom om FI:s tillämpning av sin tillsynsroll utifrån FI:s beslut kring brister i kredithanteringen

Plats: Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

Logi:  Stockholm City

Utbildningen genomförs genom presentationer av olika specialister varvat med gruppdiskussioner och case. Inför utbildningen kommer en del inläsningsmaterial att skickas ut.

Vi rekommenderar att så många som möjligt i styrelsen deltar vid samma tillfälle för att kunna dra nytta av kursdiskussionerna i det fortsatta styrelsearbetet. Utbildningen kan också genomföras lokalt för de styrelser som vill få möjlighet att tillsammans diskutera bankens kreditarbete.

Middag samt logi ingår i utbildningen.

Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras.

Minsta antal deltagare är 10 personer och max antal deltagare är 15 personer.

Kursledare: Göran Axhamre och Håkan Dorm