Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Fastighets- och familjerättsjuridik för privatrådgivare

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

torsdag, maj 16, 2019 - 08:30 till 16:00

Detta är en fördjupningskurs för rådgivare som kan grunderna för rådgivning men anser sig behöva fördjupa sina kunskaper inom fastighets- och familjejuridik.

Kursen bygger till stor del på grupparbeten som ligger till grund för efterföljande diskussioner och fördjupande analyser. Deltagarna kommer att upptäcka att det inte alltid finns ett enda rätt svar, eller en enda enkel lösning, på en frågeställning varför kursen till stor del baseras på vilka råd deltagarna väljer att lämna till kunderna under grupparbetena. Med utgångspunkt i de råd som lämnats till kunderna under grupparbetena, kommer kursledaren att närmare beskriva konsekvenserna av råden.

Tillsammans med bekräftelsen på anmälan till kursen kommer deltagaren att erhålla diverse kursmaterial och förslag på ytterligare relevant material som deltagaren själv kan hämta på olika myndigheters hemsidor.

Datum: Torsdagen den 16 maj 2019, kl. 08:30-16:00.

Plats: Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm.

Anmälan: Anmälan är bindande och avbokningar senare än 14 dagar innan seminariet debiteras.

Kostnad: Självkostnadspris beroende på antalet deltagare. Konferensavgift inkl. lunch debiteras.

Kursledare: Håkan Dahlén, bankjurist på Ölands Bank AB