Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Fastighets- och familjejuridik för Privatrådgivare - Fördjupningskurs/Fortsättning

onsdag, november 2, 2016 - 09:15

Denna kurs handlar mer om familjejuridiken och visar på konsekvenser utifrån olika familjerättsliga avtal. Deltagarna kommer ges råd om vilka avtal som skall upprättas. Dessa råd följer sedan med under kursdagen , vilket får konsekvenser vid de olika grupparbetena.

Detta är en fördjupningskurs/fortsättningskurs till "Fastighets- och familjejuridik för Privatrådgivare".

Tillsammans med bekräftelsen på anmälan till kursen kommer deltagaren att erhålla diverse kursmaterial och förslag på ytterligare relevant material som deltagaren själv kan hämta på olika myndigheters hemsidor.

Datum: torsdagen den 9 februari, kl. 08.30-16.00.

Plats: Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, i Stockholm.

Kursledare: Håkan Dahlén, bankjurist på Ölands Bank AB