Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Erfaträff likviditetriskrapportering 15/11 i Köping

Köping, Sparbanken Västra Mälardalens lokaler den 15/11

tisdag, november 15, 2016 - 10:00 till 16:00

Inbjudan till erfaträffar om likviditetsriskrapportering för personal i sparbankerna

På uppdrag av sparbankernas ekonomigrupp ordnas erfaträffar om likviditetsriskrapportering vid fyra till fällen under hösten, på träffarna medverkar också personal från likviditetsrisk på Swedbank.

Utgångspunkten vid varje erfaträff är värdbankens rapportering men eftersom det inte är en utbildningsdag är det viktigt att alla deltagare på träffen deltar i diskussionen och bidrar med egna erfarenheter. 

Träffarna ordnas vid fyra olika tillfällen klockan 10-16 på olika platser i Sverige:
• Köping, Sparbanken Västra Mälardalens lokaler den 15/11
• Kristianstad, Sparbanken Skånes lokaler den 16/11
• Stockholm, SRs lokaler den 29/11
• Skara, Sparbanken Skaraborgs lokaler den 30/11

Avgift per deltagare beräknas till cirka 1 500 kronor beroende på antalet deltagare.

Anmälan görs här senast två veckor innan träffen.
Antal deltagare per tillfälle är maximerat till 15 personer och en deltagare per bank.