Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Erbjudande om utbildning Microstrategy 13/6 Skara

Sparbanken Skaraborg, Skara

onsdag, juni 13, 2018 - 10:00 till 16:00

Sedan en tid tillbaka har en projektgrupp bestående av flera sparbanksrepresentanter och Swedbank-personal arbetat med att utveckla nya rapporter för sparbankerna. Rapporter som kan hämtas i Microstrategy och som ska ersätta de Excel-filer om inlåning, utlåning och kund som BIC-Center på Swedbank framställer månadsvis för sparbankerna.

Utbildning i Microstrategy erbjuds därför alla sparbanker. I första hand erbjuds en plats per sparbank om behov finns kommer nya utbildningstillfällen ordnas. Utbildningarna kommer att ledas av personal från BIC Center på Swedbank och någon sparbanksrepresentant från projektet kommer att delta.

Utbildningen hålls på tre olika platser:

Stockholm, Sparbankernas Riksförbund,
den 29 maj klockan 10 – 16
den 30 maj klockan 10 – 16

Skara, Sparbanken Skaraborg,
den 13 juni klockan 10 – 16

Kristianstad, Sparbanken Skåne,
den 29 augusti klockan 10 - 16
den 30 augusti klockan 10 – 16

Vid varje tillfälle finns 15 utbildningsplatser, alla deltagare tar med egen dator.

Innan utbildningen ska deltagare ha kontrollerat att behörigheten fungerar, inloggning till UNI fungerar endast via Internet Explorer.

Till UNI-projektet i produktionsmiljö: https://mstrwebprd/WebMstr/servlet/mstrWeb

Om det inte fungerar var god kontakta Microstrategy-förvaltningen för hjälp, med ett mejl till bi.application.reporting@swedbank.se.

Anmälan görs i formuläret nedan senast den 25 maj för utbildningar i Stockholm, senast den 9 juni för utbildning i Skara och senast den 20 augusti för utbildningar i Kristianstad.

Vid frågor, kontakta gärna Lena Silén, 070-7751990