Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

AML-utbildning för styrelser

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

fredag, juni 9, 2017 - 10:00 till 15:00

Vikten av att banken, dess anställda och styrelse har god kännedom om reglerna om penningtvätt har aldrig varit större. Av denna anledning kommer Sparbankernas Riksförbund att anordna en heldagsutbildning om dessa regler för just bankens styrelse.

Under utbildningen kommer du bland annat att få höra om:

  • Det riskbaserade förhållningssättet,

  • Riskbedömning - Hur gör man?, hur kan den se ut? - Riskhöjande och risksänkande faktorer,

  • Finansinspektionens krav och förväntningar,

  • Kundkännedom, och

  • Beställarkompetens

Utbildningen kommer att hållas vid fem tillfällen – den 2, 3, 4 och 9 maj samt 9 juni 2017 i Sparbankernas Riksförbunds lokaler på Vasagatan 11 i Stockholm. Utbildningen börjar kl. 10.00, kaffe serveras från kl. 09.30, och beräknas avslutas kl. 15.00. Eftersom antalet deltagare är begränsat bör du anmäla dig snarast.

Anmälan är bindande och avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras.