AKTUELLT | Filtrera:

Lediga tjänster

Företagsrådgivare sökes till Westra Wermlands Sparbank

Westra Wermlands Sparbank är en självständig sparbank med sju fullservicekontor i Arvika, Eda och Årjängs kommuner. Vår kontorstäthet gör det möjligt att erbjuda såväl personlig kontakt som digitala tjänster. Banken har en affärsvolym på cirka 23 miljarder SEK och 115 medarbetare. Vår kundnöjdhet ligger i topp bland Sveriges banker enligt Svenskt Kvalitetsindex.

I samhället

Sparbanken Eken bygger ut och nyetablerar i regionen

Sparbanken Eken som verkar i södra Småland, är banken som går mot strömmen och nyetablerar i Ryd och bygger ut i Grimslöv.

Från oss

REMISSYTTRANDE Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ”Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)”, nedan benämnt ”Betänkandet”.

Från oss

REMISSYTTRANDE Promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ” Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem”, nedan benämnt ”Förslaget”.

Lediga tjänster

Företagsrådgivare sökes till Ulricehamns Sparbank

Ulricehamns Sparbank söker en blivande nyckelperson till sin företagsavdelning. 

Från oss

Ny vd i Sparbanken i Enköping

Nuvarande vd Göran Hedman avgår i april och efterträds av Magnus Bromark.

Från oss

REMISSYTTRANDE FI:s pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt Förbundet, får härmed avge yttrande över promemorian FI:s pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, nedan be­nämnt för­­slaget.

Från oss

REMISSYTTRANDE Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Svenska Bankföreningen och Finansbolagens Förening har tillsammans med Sparbankernas Riksförbund lämnat remissyttrande och välkomnar en översyn av de allmänna råden FFFS 2004:6. 

Från oss

Patrik Meijer ny vd för Sparbanken Skaraborg

Under hösten meddelade Sparbanken Skaraborgs nuvarande vd, Leif Johansson, att han kommer att gå i pension under andra halvåret 2018. Kort därefter påbörjades rekryteringen av en ny vd, som nu är klar. I juni tillträder Patrik Meijer tjänsten.

Från oss

Oanade möjligheter - vi hjälper dig att bli digital bankkund

Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund tar nu initiativ till ett projekt med syftet att nå dem som i första hand redan är uppkopplade men känner tvekan att göra sina bankärenden digitalt. Projektet lanseras vecka 8 men redan nu kan vi berätta lite om vad det innebär.