AKTUELLT | Filtrera:

Lediga tjänster

Sparbanken i Karlshamn söker två Privatrådgivare

Som medarbetare hos oss får du arbeta på en bank som skiljer sig från alla andra. Vi är en stor liten bank. Vi har åtta kontor på sex orter men är en helhet tillsammans– en bank. Här är alla medarbetare lika värda och allas insats viktig. Det är våra gemensamma insatser som bygger banken; en lokal äkta Sparbank vars syfte är att ge tillbaka och utveckla den bygd som vi lever och verkar i. En arbetsplats och en bank att vara stolt över.

Vill du bli en av oss? 

I samhället

Skogsbarometern 2019 ute nu!

Nu kommer Skogsbarometern för 2019 som är ett samarbete mellan Sparbankerna, LRF Konsult och Swedbank. I årets upplaga framgår bland annat att Klimatförändringar är en del som skogsägarna tror kommer ha en ökad påverkan på deras ägande. 

Lediga tjänster

Hälsinglands Sparbank söker Vd

Hälsinglands Sparbank är en lokal och fristående Sparbank med fullt sortiment av produkter och tjänster för både företags- och privatkunder. Vi har inga enskilda ägare som kräver vinster och vinstutdelningar, utan vår vinst stannar i bygden där vi på olika sätt ger tillbaka till samhället. Vi har sammanlagt 5 kontor i Hudiksvall, Delsbo, Iggesund, Järvsö och Lucksta och är ca 100 medarbetare. Förutom bankrådgivare och olika specialister har vi även en stor företagsavdelning, eget aktiemäklarhandlarbord, förmögenhetsförvaltning, en egen telefonbank samt egna familjejurister.

Vi erbjuder våra kunder både enkla och smarta digitala lösningar och personlig rådgivning. Att göra samhällsnytta är en del av bankens affärsidé och tillsammans med våra kunder kan vi göra skillnad i samhället och bidra till att vår bygd är en bra plats att bo, leva och verka i.

 

I samhället

Sveriges bästa bank 2018

Orusts Sparbank är Sveriges bästa bank, enligt analysföretaget Westnova Management AB:s årliga bedömning av svenska banker. Sveriges bästa bank är en samlad bedömning av ekonomisk utveckling, kundnöjdhet samt ordning & reda.

Lediga tjänster

Westra Wermlands Sparbank söker Privatrådgivare till Töcksfors

Våra värderingar; Närhet, Omtanke, Framåtanda och Kompetens grundar sig i dryga 160 års erfarenhet av att finnas till för våra kunder och i sann "Sparbanksanda" ge tillbaka till bygden vi verkar i. Västra Värmland är den viktigaste platsen för oss och det vill vi visa genom att vi i Töcksfors nu kompletterar vår kompetens till vårt nyrenoverade kontor. Vi skapar förutsättningar för att kunna finnas på plats i ytterligare en lång tid framöver. Nu söker vi dig som vill vara med och omsätta våra värdeord i handling. Varje dag. Till så väl kunder som kollegor.

Lediga tjänster

Westra Wermlands Sparbank söker Privatrådgivare till Årjäng

Våra värderingar; Närhet, Omtanke, Framåtanda och Kompetens grundar sig i dryga 160 års erfarenhet av att finnas till för våra kunder och i sann "Sparbanksanda" ge tillbaka till bygden vi verkar i. Nu söker vi en driven medarbetare till vårt fina kontor i Årjäng. Vi söker dig som vill vara med och omsätta våra värdeord i handling. Varje dag. Till så väl kunder som kollegor. 

I samhället

Sparbanken i Karlshamn medverkar till att ge skolelever miljöutbildning

Banken bidrar till en hållbar utveckling i samhället på olika sätt. Ett sätt är genom att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken som ges ut till skolelever i årskurs 4–6 i Karlshamns och Olofströms kommun.

Från oss

Sparbankernas Riksförbund växer - klart med tre nya chefstjänster

Sparbankernas Riksförbund vill idag presentera tre nyrekryteringar som ett resultat av att förbundets åtagande växer. Vi är ett branschförbund för 59 Sparbanker och 13 ägarstiftelser och har bland annat till uppgift att representera medlemmarna vid kontakter med myndighetsorgan och andra större aktörer. Förbundet är också remissinstans; samt förhandlingspart i många olika sammanhang som rör medlemsfrågor. I takt med att vårt uppdrag blir alltmer omfattande behöver ytterligare krafter knytas till verksamheten. De tjänster som nu senast står klarrekryterade är tre chefsposter som var och en kommer bära ansvaret för respektive enhet.

Lediga tjänster

Vill du jobba med företagskunder på Ålems Sparbank?

Ålems Sparbank fortsätter att växa. På bankens företagsavdelning arbetar idag fem företagsrådgivare. För att kunna möta kundernas efterfrågan ser vi behov av att inom en snar framtid rekrytera fler medarbetare.