AKTUELLT | Filtrera:

I samhället

Ny vd och ny vice vd i Lekebergs Sparbank

Magnus Kvist blir ny vd i Lekebergs Sparbank 23 mars. Magnus är idag vice vd och den rollen tar Agneta Wiktorsson, Ekonomi- och Administrativt ansvarig på banken.

Lediga tjänster

Privatrådgivare sökes till Laholms Sparbank

Laholms Sparbank är en fristående Sparbank som har god tillväxt, stark ekonomisk ställning och är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde. Affärsvolymen är cirka 13 miljarder kronor och banken har ett 45-tal medarbetare. Våra värderingar är viktiga för oss och för våra kunder – Vi står för omtanke, kvalité och relationer.

Sparbanker i samarrangemang. Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank, och Ronny Mårtensson, vd för Åtvidabergs Sparbank, iklädda var sin matchtröja i samband med hockeykväll för kunder.

I samhället

En gemensam upplevelse med hockeykväll

Kinda-Ydre Sparbank och Åtvidabergs Sparbank har för första gången genomfört ett samarrangemang då flera hundra företagskunder bjöds på en kväll fylld av hockey.

Lediga tjänster

Sparbanken Gotland söker en Affärschef

Sparbanken Gotland är en lokalt förankrad fullservicebank. Banken vänder sig till framförallt privatpersoner och små företag.
Sparbanken Gotland har en affärsvolym om cirka 2 miljarder kronor och 13 medarbetare verksamma på kontoren i Roma och i Stånga.

Från oss

OANADE MÖJLIGHETER – initiativ som ska inspirera fler in i den digitala världen

Den digitala utvecklingen går snabbt och har blivit en naturlig del i vår vardag. Ett område som en del fortfarande anser vara svårt och krångligt är digitala banktjänster. I dag står nästan 1 miljon människor i Sverige utanför centrala digitala tjänster. Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund har därför tagit initiativ till en gemensam informationssatsning för att motivera fler att ta steget in i den nya digitala världen.

Från oss

REMISSYTTRANDE Förändringar av pelare 2-metod: ränterisk i bankboken

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ” Förändringar av pelare 2-metod: ränterisk i bankboken”, nedan be­nämnt ”För­­slaget”.

Från oss

REMISSYTTRANDE Promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ” Promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter”, nedan benämnt ”Förslaget”.

Från oss

REMISSYTTRANDE Förslag till nya regler för betaltjänstleverantörer med anledning av det andra betaltjänstdirektivet

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt Förbundet, får härmed avge yttrande över FI:s förslag till nya regler för betaltjänstleverantörer med anledning av det andra betaltjänstdirektivet (PSD2).

I samhället

Sparbanken Eken bygger ut och nyetablerar i regionen

Sparbanken Eken som verkar i södra Småland, är banken som går mot strömmen och nyetablerar i Ryd och bygger ut i Grimslöv.

Från oss

REMISSYTTRANDE Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ”Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)”, nedan benämnt ”Betänkandet”.